BASINDAN YAZILAR
Temmuzda 6 Taksit Birden Ödeme - MuhasebeTR

Temmuzda 6 Taksit Birden Ödeme

7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. Cumhurbaşkanı bu yetkisini 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullandı. Böylece, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 Sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış oldu.

Karara göre; kanun kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih resmî tatile denk geldiğinden, son başvuru tarihi 03.07.2023 olacak); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmış oldu.

UZATMANIN KAPSAMI

Karar kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatılan düzenlemeler;

– Kesinleşmiş alacaklar,

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

– İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,

– Matrah artırımı,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31.05.2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır),

– Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

– Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

-Bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine ilişkin düzenleme ve araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur.) Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi şarttır.

UZATMA TAMAM AMA TAKSİTLER DE KAYDIRILMALIYDI

Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçen süre içinde beyanname verme süreleri ve geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri ertelemeler yapılarak alındı. Ayrıca bayram ve seçim süreci derken nihayet sıra yapılandırma kanununa geldi. Bu kapsamda erteleme, yapılması beklenen ve yapılması gereken bir düzenlemeydi. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin 1 ay uzatılmasının sonuçlarını ve önerilerimi sıralamak istiyorum.

– Kanun kapsamında kesinleşmiş borçlarını yapılandıran veya matrah artırımında bulunan mükellefler için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şarttır. Sadece ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzadığı için; temmuz ayında hem vergi dairesine hem SGK'ya borcu olan mükellefler matrah artırımı da yapmışlar ise 6 taksiti birden ödeyeceklerdir.

– İlk 2 taksit temmuzda ödenmek zorunda olunduğu için, bütün kesinleşmiş borçları peşin ödemeye çalışmak Yİ-ÜFE ‘nin %90'nın silindiği dikkate alındığında daha doğru olabilir.

– Başvuru süresi 3 Temmuz 2023'e uzuyor. Mali tatil nedeniyle süre uzar mı diye düşünenlere kötü haberi vereyim. Süre uzamıyor. Şöyle ki; 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1. maddesinin “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde; mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar” hükmü gereği bu yıl mali tatil 4 Temmuz 2023'te başlıyor.

– Ödeyemeyeceksiniz, yapılandırmaya başvurmayın. Başvurup ödemezseniz, tahsil zamanaşımını 5 yıl uzatmış olursunuz.

– Matrah artırımı düzenlemesinde daha önce bir taksiti bile aksatsanız haklarınız kayboluyor, ayrıca bütün tahakkuku ödemek zorunda kalıyordunuz. 7440 sayılı Kanun ile ilk iki taksiti süresinde ödemek koşulu ile süresinde ödenmeyen taksitleri son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödeme imkânı getirildi. Taksitler, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmediği takdirde; ödenmeyen vergi tutarları ilk taksit ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek, gecikme zammıyla birlikte takip edilecek. İncelenmeme ve tarhiyata muhatap olmama imkanından yararlanılmayacak. Nakit akışınız ödemeye müsait değil ise, hiç başvurmayın.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasında, 2011 yılından bu yana yapılan düzenlemelerde yapılandırılan borçların %6 ile %15 arasında ödendiği gerçeği karşısında; ilk iki taksitin süresinde ödenmesi temel şartı nedeniyle bütün ilk iki taksitlerin Temmuz ayına yığılması, yapılandırma düzenlemesinin başarı oranını daha da düşürecektir.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 29.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM