BASINDAN YAZILAR
Doğum Borçlanmasında Belgeleme Kördüğüm Oluşturmasın / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Doğum Borçlanmasında Belgeleme Kördüğüm Oluşturmasın / Şevket Tezel

Borçlanma işlemleri için yeni gelen belgeleme yükümlülüğünü Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde (SSİY) de var olduğu biçimiyle ‘Ücretsiz doğum ve analık izni sürelerini işyerine belgeletme yükümlülüğü’ olarak anlamak ve yerinde bulmak mümkün.

 

Oysa SSİY’de borçlanmaya ilişkin sürelerin belgelendirilmesini düzenleyen 70 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri dışında böyle bir yükümlülük yokken Hizmet Borçlanma Tebliğinde “4/a sigortalısı kadının doğum tarihinden sonraki iki yıllık süresinin tabi olduğu işyerince” belgelendirilmesi gereği de duyuluyor.  

 

Akit Yoksa İşyeri de Yoktur

Doğum borçlanması için doğumdan sonraki en fazla iki yıllık sürede hizmet akdine dayalı çalışmanın olmaması gerektiğinden ‘İşveren – Çalışan’ bağı yok demek olduğuna göre ‘Tabi olduğu işyeri’ de yok demek olmuyor mu?

 

Belgelemenin İçeriği Belirlenmeli

Çalışanın doğum nedeniyle işten ayrıldığını ve iki yıl çalışmadığını varsayalım. Çalışanın bu belgeyi boşta geçen iki yıllık sürenin öncesinde tabi olduğu işyerinden istemesi halinde önceki işyeri çalışan hakkında neyi onaylayacaktır? Çalışanın işyerinden ayrıldıktan sonra iki yıl başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığını bilmekle yükümlü tutulamayacağına göre ayrılış nedeninin doğum nedeniyle olup olmadığını mı onaylayacaktır? Eğer böyleyse işyerinden doğum yapacağı gerekçesiyle kıdem tazminatını yakarak ayrılanların dışında, başka herhangi bir nedenle ayrılan bir kadın işçinin sonradan doğum yapması halinde önceki işveren bu belgeyi onaylamayacak mıdır?

 

Belgeleme Zorunluluğu Engel Olmasın

Doğumdan sonraki iki yılın ne kadarında talep sahibi sigortalının hizmet akdine dayalı çalışma olup olmadığı pekâlâ SGK’nın kendi hizmet kayıtlarından çıkarılabilecekken hizmet akdine dayalı çalışmadığı konusunda o dönem tabi olduğu işyeri bulunmayacak olan çalışanlardan böyle bir belge isteme yükümlülüğünün getirilmesi yorgunu yokuşa sürmek demek olmuyor mu?

 

Tebliğle gelen bu ek belgeleme yükümlülüğünün kördüğüm oluşturmadan kaldırılacağını veya düzeltileceğini umduğumuzu belirtiyoruz.

 

“İcra yoluyla maaşına el konulan babamın sizin cevaplarınız sayesinde icrası kalktı ve maaşını tam olarak alabiliyor. Şimdiki sorunumuz annemle ilgili. 10.02.1956 doğumlu ve ilk sigortalılık tarihi 20.05.1993 olan annemin 3 bin 610 günü var. Yaştan emeklilik için 10.02.2010 tarihini bekleyen annem 1979 doğumlu kardeşimden dolayı iki yıllık doğum borçlanmasını 1 Ekim 2008’den sonra yapıp 10.02.2010’dan önce emekli olabilir mi?” şeklinde soran okurum Tuncay MUTLU’ya

 

“28.09.2008 tarihli RG’de yayımlanan Borçlanma Tebliğinin ilk sigortalılık tarihi öncesindeki doğumlara ilişkin borçlanma yapmasına izin vermemesi nedeniyle SGK'nın 1993 yılında sigortalılığa başlayan annesinin 1979 doğumlu çocuğundan dolayı yapacağı doğum borçlanması talebine olumlu cevap vermeyeceğini” üzülerek belirtiyorum.

Kaldı ki okurumun annesi “doğum borçlanmasıyla sigortalılık süresini iki yıl geriye çekse ve gün sayısını da artırsa bile doğum tarihi değişmeyeceğinden” iki yıllık bir doğum borçlanması yaparak 3 bin 600 günle yaştan emekliliğini bir gün bile öne alamayacaktı.

 

“Doğumda ve doğumdan sonra da isteğe bağlı SSK'lı olanlar borçlanma yapabilir mi?” şeklinde soran okurum Necati HACALOĞLU’na da “İki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla verilen doğum borçlanması hakkında isteğe bağlı sigortalıyken doğum yapan veya doğumdan sonraki iki yıllık süreyi isteğe bağlı olarak geçiren kadınların doğum borçlanması yapmasına engel bulunmuyor. Ancak bu borçlanmayla kazanacakları bir şey de bulunmuyor. Zira kadın sigortalı o dönemde zaten sigortalı olduğu için borçlanması çakışmadan dolayı ona gün de sigortalılık süresi de kazandırmayacaktır” diyoruz.

(Sözcü Gazetesi | 06.10.2008)

GÜNDEM