BASINDAN YAZILAR
Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılacak Mı? - MuhasebeTR

Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılacak Mı?

Evet, tam da düşündüğünüz gibi, konu, 7440 sayılı Yapılandırma Yasasının başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ile ilgili. Daha teklif aşamasında başvuru ve ilk taksit ödeme süresi olarak belirlenen tarihlerin sıkışık bir takvime sığdırılmaya çalışıldığını, bu sürelerin mutlak suretle değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştim.

Başvuru süresinin sonuna yaklaştığımız bugünlerde mükelleflerin büyük bir çoğunluğu yıllık beyannameler, seçim, geçici vergi, başvuru ekranlarının geç açılması vb. nedenlerle daha başvuru aşamasına bile geçemedi.

Kamuoyunun beklentisi, yapılandırma yasasına ilişkin 31 Mayıs’ta sona erecek başvuru ve 30 Haziran’da sona erecek ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması!

Kanun 12 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi!

Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 1 Trilyon 300 Milyar TL’lik borç yapılandırılacak!

7440 sayılı Kanun ile, 837,3 Milyar TL’si Maliye’ye, 361 Milyar TL’si SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 Trilyon 300 Milyar TL bir borcun yapılandırılması öngörüldü. Hemen belirtelim, vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı, 14 milyon 156 bin.

Yapılandırmaya bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kişi başvurdu!

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon başvuru yapıldı, toplamda ise 80 milyar TL civarında bir borç yapılandırıldı.

Başvurular idari para cezaları ve MTV borçları ağırlıklı!

Yaklaşık 2 milyon 500 bin civarındaki başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve MTV borçlarına ilişkin. Bu aslında şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü, vatandaşlar en çok sahip oldukları taşıtlarla ilgili vergi ve trafik para cezası borçlarından korkuyor. Bunun nedeni ise, araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak!

Normal vergi borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı ise, henüz beklenilenin oldukça altında!

Başvuru sayısının az olmasını neler etkiledi? 

7440 sayılı Yapılandırma Yasası 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi ancak başvuruların yapılacağı sistem ancak 1 ay sonra mükelleflerin kullanımına açılabildi. Burada Maliye’nin herhangi bir kusuru veya ihmali yok. Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanların belirlendiği listeler MASAK, VDK ve Adalet Bakanlığı’ndan biraz geç geldi. Bu ise, sistemin açılmasını biraz da olsa geciktirdi. Ayrıca, yasa, aşağıda da belirtildiği gibi oldukça yoğun bir gündeme denk geldi:

- Mart ayında 2022 yılı yıllık gelir vergisi, Nisan ayında ise 2022 hesap dönemi yıllık kurumlar vergisi beyannameleri verildi. Mart ayında gelir vergisinin ilk taksiti, Nisan ayında ise kurumlar vergisi tahsil edildi. Ayrıca, KDV ve muhtasar beyannamelerin verilmesine devam ediliyor.

- 23 Mart – 21 Nisan arası ramazan ayına, 21 – 23 Nisan arası Ramazan Bayramı’na rastladı.

- 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kaldı.

- 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi yapılacak.

- Gelir İdaresi Başkanlığı dün yayınladığı 155 Sıra Nolu VUK Sirküleri ile, 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzattı.

- SMMM ve YMM’lerin büyük bir kısmı seçimlerde görev aldı, 28 Mayıs’ta yeniden görev alacaklar.

Yani, takvim oldukça yoğun ve sıkışık!

Sizce Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması olan ve rekor katılım beklenilen bu düzenleme ile ilgili olarak yukarıda belirtilen yoğun ve zorlu sürece, yapılandırma ve diğer başvuruların da dahil edilmesi doğru mu?

Sadece bize göre değil, herkese göre doğru değil!

İş dünyası başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasını istiyor!

İş dünyası, yukarıda belirtilen yoğun ve sıkışık gündem nedeniyle haklı olarak 7440 sayılı Yapılandırma Yasasına ilişkin 31 Mayıs’ta sona erecek başvuru ve 30 Haziran’da sona erecek ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasını istiyor!

İş dünyasının beklentisini teklif aşamasında gündeme getirmiştim!

Gazetemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Torba Yasa Beklentisinde Son Durum” başlıklı yazımda; “Torba Yasa Teklifi’nde, yapılandırma ve diğer başvuruların 30 Nisan 2023, ilk taksit ödemelerinin ise 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılmasının  öngörüldüğünü, ayrıca Cumhurbaşkanımıza bu süreleri birer ay uzatma yetkisi verildiğini, Cumhurbaşkanımızın bu yetkisini kullanması halinde başvuru süresinin 31 Mayıs’a, ilk taksit ödeme süresinin ise 30 Haziran’a uzayabildiğini, belirtilen tarihler arasında hepimizi oldukça yoğun ve zor bir sürecin beklediğini, iş dünyası ve kamuoyunun beklentisinin BAŞVURU SÜRESİNİN 30 HAZİRAN, İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN ise 31 TEMMUZ olarak belirlenmesi olduğunu, bu beklentiye, Teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında karşılık verilebileceğini” belirtmiştim.

Ancak, Torba Yasa Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında, iş dünyasının talebinin aksine başvuru süresi 31 MAYIS, ilk taksit ödeme süresi ise 30 HAZİRAN olarak değiştirildi.

Peki, bu süreler uzatılabilir mi?

Evet, Cumhurbaşkanımızın başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor (7440 sayılı Kanun, madde. 9/16). Yani, çıkarılacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7440 sayılı Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması mümkün.  

Nitekim, bir önceki yapılandırma yasası olan 7326 sayılı Yasa’daki başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanımız tarafından 1’er ay uzatılmıştı (4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Ağustos 2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete).

Süre uzatımı için yeterli neden var mı?

Elbette var, yukarıda sıraladığımız ve Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yaşanan yoğun süreç, süre uzatımı yapılması için oldukça yeterli! Başka bir neden aramaya gerek yok.

Cumhurbaşkanımız bu süreleri uzatır mı?

7440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihinde başlayıp 28 Mayıs’ta sona erecek olan bu yoğun süreç ile başvuru ekranlarının yaklaşık 1 ay geç açılması hususu dikkate alındığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisini kullanarak, başvuru süresini 30 HAZİRAN, ilk taksit ödeme süresini ise 31 TEMMUZ’a kadar uzatacağını düşünüyorum.

İş dünyasının daha baştan beklentisi ve talebi de bu yönde.

Sonuç olarak;

İş dünyası; Yapılandırma Kanununun amacı ve yaşanan yoğun süreci dikkate alarak, yapılandırma yasasındaki başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 aya kadar uzatılmasını talep ediyor.  

Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın Kanundaki yetkisini kullanarak süre uzatımına yönelik bir Karar çıkarması yeterli!

(Kaynak: Abdullah Tolu / Ekonomim.com | 16.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM