BASINDAN YAZILAR
Sahte Bandrolle Sigara Alkol Satmak ! - MuhasebeTR

Sahte Bandrolle Sigara Alkol Satmak !

Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7423 Sayılı Kanun 10/12/2022 Tarihli Ve 32039 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlandı.

Ürün İzleme Sistemine Müdahalenin Kaçakçılık Kapsamında Suç Olarak Sayılmasına İlişkin Düzenlemeler

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile düzenlenen piyasalarda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi veya işaretlenmesi ve etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler 3(üç) yıldan 8(sekiz) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Ürün izleme sistemine müdahale suç olarak düzenlenmiştir. Söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde, incelemenin bitmesi beklenmeksizin veya incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilecektir.

Kanun İle Ayrıca Aşağıdaki Düzenlemeler Yapılmıştır.

  • Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilere ve ithalatçılara teminat uygulaması;
  • Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetine ilişkin gerekli izinlerin verilmesi için vadesi geçmiş vergi, prim ve kesinleşmiş idari para cezası borcunun olmaması koşulu getirilmesi;
  • 213 sayılı Kanunun 359. maddesi ile 5607 sayılı Kanuna aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ve satışa ilişkin verilen belgelerin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınması, bu süre içinde söz konusu tesis veya işyeri için başka kişilere belge verilmemesi;
  • Kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan makaron tespitlerinde, söz konusu ürünleri bulunduran, üreten veya ithal edenlerin cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulmuştur.
  • Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretim izni için yıllık tek vardiyada iki milyar adet üretim miktarını sağlayacak tesis kurma şartının istenmesi ve makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında aynı markadan olmak şartıyla serbestçe ithalat yapabilmek için yurt içi üretim şartı istenmesi;
  • Yedi yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresinin bir yıla düşürülmesi;
  • Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma suçunun cezasının değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

(Kaynak: Nevzat Erdağ / nevzaterdag.com | 15.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM