BASINDAN YAZILAR
SGK Borçlarını Yapılandıranlar Bu Hususlara Dikkat! - MuhasebeTR

SGK Borçlarını Yapılandıranlar Bu Hususlara Dikkat!

SGK alacakları yeniden yapılandırılıyor. Ancak sadece borçların yapılandırılması yeterli değil. Borçlular, yapılandırmadan sonra şartları yerine getirmediği takdirde bu haktan mahrum olabilirler. 

Neredeyse tüm SGK alacakları ile ilgili kanunlar gereği SGK tarafından takip edilen alacaklar, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile yapılandırılıyor. Ancak sadece borçların yapılandırılmasının yeterli olmadığının altını bu yazımızda çizmek istiyorum. Keza yapılandırma yapıldıktan sonra şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu cazip yapılandırma hakkının kaybı bile söz konusu olabilecek.

PEŞİN ÖDEME YOLUNU SEÇENLER

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, Borç Yapılandırma Torba Kanunu uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecek. Ancak peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu’na göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ilk taksit son ödeme tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacak. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarından herhangi bir indirim yapılmayacak.

TAKSİTLE ÖDEMEYİ TERCİH EDENLER

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

* Birinci taksitini ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tam olarak ödememesi,

* İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 3’ten fazla taksitini ödememesi,

* İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla üç taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu’na göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Ancak taksitle ödemeyi seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31 Temmuz 2023’e (bu tarih dahil) kadar ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılacak. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE tutarı üzerinden herhangi bir indirim yapılmayacak. Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekiyor. Öte yandan, yıl sonuna denk gelen taksit ödemelerinin son ödeme tarihlerinin resmi tatile denk gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması halinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecek.

MAHSUP İŞLEMİ

Peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlular, anılan kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak. Mezkur Borç Yapılandırma Kanunu’nun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecek.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

* Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,

* Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite mahsup edilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLER ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMEZSE

Kapsama giren SGK borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde üçten fazla olmamak kaydıyla aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; Mezkur Borç Yapılandırma Kanunu’na istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu’na göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenecek. Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap ediliyor.

(Kaynak: İsa Karakaş / İstanbul Ticaret Gazetesi | 15.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM