BASINDAN YAZILAR
Sahte Belge Kullanımı İddiası Riskine Karşı Aftan Yararlanma İmkanı - MuhasebeTR

Sahte Belge Kullanımı İddiası Riskine Karşı Aftan Yararlanma İmkanı

Geçen hafta Çarşamba günü Ordu SMMMO’nun, perşembe günü de Trabzon SMMMO’nun düzenledi­ği seminerlerde, çok değerli meslek men­subu arkadaşlarımızla 7440 sayılı Kanu­nu masaya yatırdık. Odalarımızın kıymet­li başkanları Ender Sönmez ve Cüneyt Hayal şahsında tüm arkadaşlarımıza ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ev sa­hiplikleri için teşekkür ederim.

Değerli okurlar, çok sayıda şirket, mal veya hizmet aldığı şirketlerin herhangi bir nedenle yaşadığı sorun nedeniyle ver­gisel problemlerle karşı karşıya kalabil­mektedir.

Mal veya hizmet satın aldığınız şirket; daha sonra adresinde bulunamamış, def­ter ve belgelerini vergi inceleme eleman­larına ibraz etmemiş, fatura aldığı şirke­tin veya şirketin kendisinin sahte belge düzenlediği iddiası mevcutsa vb. (ki bu listeyi daha fazla uzatmak mümkün), öde­diğiniz bedelin gider veya maliyet olarak dikkate alınmaması yanında katma değer vergisini de bir daha cezası ve faizi ile öde­mek zorunda kalabilir, bir yandan da mali idarenin sakıncalılar listesine girebilirsi­niz. Matrah artırımını düşünen şirketler­de genel olarak, katma değer vergisi konu­sunda matrah artırımına yönelik olarak, maliyetin fazlalığından hareketle aftan yararlanma konusunda isteksizlik gözlen­mektedir.

1. Olası riskleri ve bu risklerin boyutla­rını gerçekçi bir gözle değerlendirmenizi öneririm

Değerli okurları, matrah artırımından yararlanıp yararlanmamaya karar verir­ken, 2018-2022 yılları arasında mal ve hizmet aldığınız tüm şirketleri ve bu şir­ketler nedeniyle yaşayabileceğiniz olası sorunları tekrar gözden geçirmenizi tav­siye ederim.

2. İşin parasal boyutu bir yana mali ida­re tarafından kara listeye de alınabilirsi­niz

Değerli okurlar, Mali İdare tarafından kara listeye alınmak demek, belki de ti­cari faaliyetinizin sona ermesi anlamına dahi gelebilir. Fiiliyatta haklı olduğunu­zu ispatlayana, konu hakkında bir mah­keme kararı alana kadar zararla karşı kar­şıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu konuda karar verirken listeye alınma hususunu da bir faktör olarak dikkate almanızı öne­ririm.

3. Ceza yargısına muhatap olma faktörü

Bu konuda değerlendirme yaparken dikkate alınacak bir diğer faktör, kayıtla­rınızda bulunan bir fatura ile ilgili olarak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltı­cı belge kullanıldığı iddiasıyla ceza dava­sına muhatap olabilme olasılığıdır. İddi­aya konu rakam arttıkça bu olasılık büyü­yecektir.

4. Düzenleyici iddiasına da muhatap olabilirsiniz

Çok çeşitli nedenlerle, hak ederek ya da hak etmeden vergi incelemeleri sıra­sında düzenlediğiniz belgelerin sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu iddiasını muhatap olabilirsiniz. Böyle bir iddiaya muhatap olmak, parasal bir kısım iddialar yanında cezai yargılamayı da ge­rektirebilecektir.

5. Matrah artırımından yararlandığınız dönemlerle ilgili olarak sahte belge kulla­nımı iddiası ile özel esaslara alınmayacak­sınız Bu başlı başına önemli bir imkandır. Ceza davası ile karşı karşıya kalabilme ih­timalini de oldukça düşürmekte, müşteri­lerinize karşı zor durumda kalmanız ihti­malini ortadan kaldırmaktadır.

6. Özel pişmanlık düzenlemesi

Şayet tespit ettiğiniz bir sorun var, bu sorun halen devam ediyor ise özel piş­manlık düzenlemesinden de yararlanabi­lirsiniz. Bu ve benzeri nedenlerle, gelir veya kurumlar vergisi açısından matrah artırımına gidiyor iseniz, benim tavsiyem KDV açısından da matrah artırımını bir daha düşünmenizdir.

(Kaynak: Zeki Gündüz / Dünya Gazetesi | 15.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM