BASINDAN YAZILAR
Yeni Gelir Vergisi Kanunu gelirken! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Yeni Gelir Vergisi Kanunu gelirken! / İsmail Kökbulut

Son günlerde, yeniden yazılan Gelir Vergisi Kanunu’nda öngörülen yenilikler kamuoyunu oldukça meşgul ediyor.

60 yıllık bir süreçte uygulanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, birçok maddeleri değişik dönemlerde değişikliğe uğrasa da, ilk defa baştan yeniden yazılıyor. AKP Hükümetinin vergi politikasındaki temel stratejisi, çeşitli defalar açıklandığı üzere daha sade ve basit anlaşılır bir vergi sistemi yaratmak. Bu kapsamda vergi reformuna yönelik çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere ilk olarak Kurumlar Vergisi Kanunu yeni baştan yazıldı. 2006 yılından itibaren kurumlar, yepyeni bir Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi olur hale geldiler. Yeni Kanun’un uygulamada yaşanan birçok sorunu çözmede başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak zamanla ortaya çıkan ekonomik gereksinmeler karşısında değişim ihtiyacı bulunduğunu da göz ardı etmemek lazım. Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan sonra sıra Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazılmasında. Bu kapsamda Vergi Konseyi’nce hazırlanan taslak kamuoyuyla paylaşılıyor. Tabi bu taslak, üzerinde çalışılacak ve birçok yönden değişikliğe uğrayacak bir taslak. Nitekim bunu Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağının ilk haliyle Kanunun son hali arasındaki farktan da açıkça görebiliriz.

Gelir Vergisi Kanunu, gelir elde eden gerçek kişilerin nasıl vergilendirileceğini düzenlemesi bakımından oldukça geniş tabanlı ve etkili bir kanun. Bugün itibariyle yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun basına yansıyan yeniliklerine baktığımızda şu hususların ön plana çıktığını görüyoruz.

Esnaf ve sanatkarların vergisi düşürülüyor.

Kentsel rantların vergilenmesinde süre 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor (Halihazırda sahibi olduğu arsa, daire gibi gayrimenkulleri 5 yıl içinde satanlar alım-satım kazancı vergisi ödüyor. Bu süre taslakta 10 yıla çıkarılıyor)

Gelir vergisi oranı sayısı 4’ten 3’e iniyor.

Futbolcular serbest meslek erbabı sayılıyor. Hakemlerin gelirleri ücret geliri sayılıyor.

Kurulacak komisyonlarca, bölgeler ve iş kolları itibarıyla asgari ücretin 6 aylık tutarından az olmamak üzere, basit usule tabi mükellefler için yıllık kazanç tutarı belirlenecek. Böylece taksiciler, berberler, bakkal-manavlar gibi belirli meslek kolları, basit usulde vergi öderken belirli bir rakamın altında vergi ödeyemeyecekler. Tabi öngörülen yenilikler bu saydıklarımızla sınırlı değil.

Yeni baştan yazılan bir Kanun daha bir çok yenilik getirecektir. Fakat Taslak yasalaşmadan, anılan bu değişikliklerin her an değişikliğe uğrayabileceğini unutmamakta fayda var.

Yeni Kanun yazılırken bizim önerimiz, etkin bir vergi sistemi açısından uygulanan Kanun kadar Kanun uygulayıcılarının durumunun da yeniden gözden geçirilmesinin oldukça yerinde olacağıdır. Bu ise, Maliye çalışanlarının son yıllarda gittikçe eriyen çalışma ve özlük haklarında yapılacak bir düzeltme ile mümkün olacaktır.

Son dönemlerde yapılan bir çok mali durum düzeltme haklarından faydalanamayan Maliye çalışanlarının özlük haklarında sağlanacak bir düzeltme, hem vatandaşın hem devletin daha etkin hizmet almasına katkı sağlayacaktır.

(Bugün Gazetesi | 06.10.2008)

GÜNDEM