BASINDAN YAZILAR
Tam Tasdik Yaptıran Mükelleflerin Avantajları Artıyor! - MuhasebeTR

Tam Tasdik Yaptıran Mükelleflerin Avantajları Artıyor!

Son zamanlarda yapılan değişikliklerle birlikte, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin süresinde tam tasdik yaptırmaları ciddi anlamda avantaj sağlamaya başladı ve sağlamaya devam edecek gözüküyor. Yazımızda kısaca Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilen tam tasdik hizmetinin ne olduğu, mevcut avantajları ve değişikliklerle beraber sağlanacak avantajları özetlemeye çalıştık.

Tam Tasdik Nedir?

Gerçek veya tüzel kişilerin ya da bunların teşebbüs ve işletmelerinin, kurumlar vergisi ya da yıllık gelir beyannameleri ile birlikte bunlara ekli olan tablo ile bildirimlerinin yeminli mali müşavirlerce vergi kanunlarına göre denetlenmesi, bu denetleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp-yansıtmadığının imza ve mühür kullanarak tespit ve rapora bağlanması işlemleridir.

Tam Tasdik Yaptırmak Zorunlu Mu?

Tam tasdik hizmetine ilişkin yapılan ilk düzenlemede, belirli bir ciro tutarını aşan tüm mükelleflere tam tasdik yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Ancak, bu zorunluluk daha sonraki yıllarda kaldırılmıştır. Mükelleflerin mevcut yasal düzenlemelere göre tam tasdik hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Aktif toplamı ve/veya net satış hasılatı ne olursa olsun tüm mükellefler, isterlerse yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.

Tam Tasdik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Tam tasdik sözleşmesi yıl içinde her zaman yapılabilir. Hangi tarihte yapılırsa yapılsın 1 Ocaktan itibaren hüküm ifade eder. (özel hesap dönemi uygulayan mükellefler özel hesap döneminin ilk ayı içinde) Ayrıca işe yeni başlayan veya önceki sözleşmesi herhangi bir nedenle fesih edilen mükelleflerden beyannameleri ile eklerini tasdik ettirmek isteyenler işe başlama veya fesih tarihinden itibaren bir ay içinde yeminli mali müşavir ile sözleşme düzenleyeceklerdir.

Ancak yasal düzenlemelerde, mükelleflerin belirtilen bazı avantajlardan/imkanlardan yararlanabilmeleri için tam tasdik sözleşmesinin süresinde yapılmış olması şartı getirilmiştir.

 Mükelleflerin yeminli mali müşavirlerle düzenleyecekleri tam tasdik sözleşmelerinin süresinde yapılmış sayılması için tasdik yapılacak hesap döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş olması gerekir. Normal hesap dönemini kullanan mükellefler için ocak ayı, özel hesap dönemini kullanan mükellefler için özel hesap döneminin ilk ayı ve yeni işe başlayan mükelleflerin işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde sözleşmelerini yapmaları gerekmektedir.

Tam Tasdik Hizmeti Alan Mükelleflerin Yararlandığı İmkanlar/Avantajlar Nelerdir?

Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik hizmet sözleşmesi bulunan mükelleflerin elde edecekleri imkan ve avantajlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Tam tasdik yaptıran mükelleflerin vergi ve hesap işlemleri yeminli mali müşavir tarafından vergi kanunları, denetim ilke ve standartları yönünden detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu sayede de diğer mükelleflere nazaran daha az vergi inceleme riski ile karşı karşıyadırlar,
 • Yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş belge kabul edilir. Tam tasdik hizmeti alan işletmeler, inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça normal şartlarda tekrar incelemeye tabi tutulmazlar,
 • İade talep eden mükelleflerin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde, iade türleri bazında belirlenen limitlerin üzerinde nakden vergi iadesi alabilme imkanına sahiptirler,
 • 2022 yılı aktif toplamı 40.254.000 TL ve Net Satışları 80.487.000 TL’den az olan firmalar 2023 yılı beyannamelerini SMMM’lere imzalatmak mecburiyetindedirler. Tam tasdik hizmeti alan mükellefler bu zorunluluktan muaf olurlar,
 • Tam tasdik hizmeti alan mükelleflerin, yatırım indirimi, yeniden değerleme işlemleri ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur,
 • Karşıt inceleme talepleri, tam tasdik hizmeti alınması halinde YMM’ler tarafından karşılanabilir. Dolayısı ile mükellefler bu bilgileri doğrudan verme külfetinden kurtulabilirler,
 • Mükelleflerin İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) sertifika sahibi olabilmeleri için gereken şartlardan birisi de cari takvim yılı da dâhil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunmalıdır,
 • Mükelleflerin YMM tam tasdik sözleşmesi bulunan takvim yılına ilişkin KDV iade taleplerine bağlı olarak mükellefler nezdinde yoklama yapılmayacaktır.

Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Yapan Mükelleflere Getirilen Yeni İmkanlar Nelerdir?

Tam tasdik yaptırmanın mükelleflere sağladığı imkanlar günden güne artmaktadır. Son getirilen düzenlemeler ile birlikte süresinde tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflere sağlanan avantajlar şu şekildedir;

İmalatçı-İhracatçılara Yönelik Getirilen Düzenleme

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmektedir.    Ancak süresinde düzenlenmiş YMM tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanmaktadır, yani süresinde tam tasdik sözleşmesi bulunan imalatçı-ihracatçıların 100.000-TL’ye kadar olan iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmektedir.

Kısmı Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerin İade Taleplerine Yönelik Getirilen Düzenleme

Mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki aşağıda belirtilen işlemlerine ait; mahsuben iade taleplerinin 10.000-TL’yi aşması durumunda iade talepleri sadece vergi inceleme raporu ile yerine getirilmekte, Nakden iade talepleri ise tutarı ne olursa olsun sadece teminat ve /veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilmekteydi.

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti.

Ancak 01.04.2023 tarihinde yapılan düzenleme ile mükelleflerin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde;

Mükelleflerin yukarıda belirtilen işlemlerine ilişkin 10.000-TL üzerindeki mahsuben kdv iade talepleri ve nakden kdv iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilecek veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilecektir.

Özel Esaslar Kapsamına Alınmamaya Yönelik Getirilen Düzenleme

01.04.2023 tarihinde yapılan düzenlemeler ile;

Mükelleflerin, sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması durumunda; sahte ve yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler hakkında sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaktır.

Sonuç Olarak;

Tam Tasdik denetim hizmeti alan mükelleflere sağlanan imkân ve avantajlar yazımızda özetle açıklanmaya çalışılmıştır. Getirilen yeni düzenlemeler de dikkate alındığında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin vergisel uygulamalardaki avantajlarının arttığı görülmektedir.

Ancak tam tasdik yaptırmak isteyen mükelleflerin; kendilerini güvence altına alabilmek, olası risk ve hatalardan korunmak, yukarıda belirtilen mevcut ve yeni getirilen düzenlemelerdeki avantaj ve uygulamalardan yararlanılabilmek için, yeminli mali müşavirlerle belirtilen kanuni sürelerde o yıla ait tam tasdik sözleşmelerini düzenlemeleri unutulmamalıdır.

(Kaynak: Murat Çiftçioğlu / Ekonomim.com | 11.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM