BASINDAN YAZILAR
Emeklilik için askerlik borçlanması primi arttı / Resul Kurt - MuhasebeTR

Emeklilik için askerlik borçlanması primi arttı / Resul Kurt

Sosyal Güvenlik Reformu’nun getirdiği değişikliklerden biri de askerlik borçlanmasında oldu. Askerlik için borçlanma prim oranı yüzde 32’ye çıktı. Böylece 18 ay askerlik için 3.678 YTL prim ödenmesi gerekiyor


UZUN süre gündemde kaldıktan sonra ekimden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu, her alanda yenilikler getiriyor. Bunlardan biri de askerlik borçlanması konusunda. 

Askerliği saydırmak artık daha pahalı oldu

Sosyal güvenlik reformunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte askerlik borçlanması nedeniyle yapılacak ödeme tutarı arttı. Askerlik borçlanması artık; günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6.5 katı arasında olmak üzere, sigortalının kendisinin belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32’sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak. 01.10.2008’den itibaren askerlik borçlanması prim oranı 5510 sayılı yasa ile yüzde 32’ye çıktı. Asgari ücret 01.07.2008 tarihinden itibaren 638,70.-YTL olarak uygulandığından 18 aylık askerlik borçlanması yapan bir SSK’lı; en az 638,70 X 0,32 =204,38 YTL üzerinden 18 aylık askerlik borçlanması karşılığı 18 X 194,69 =3.678,84 YTL ödeyecek. 

Bağ-Kur’lulara istirahat parası ödenecek

Muhtarlar ve ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkár siciline kayıtlı olan sigortalılar ile tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının analığı hálinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması halinde doğum istirahat parası alabilecek.

Buna göre, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik hálinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hálinde, sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile sigortalının isteği ve hekim raporu ile doğum öncesi kullanılmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik hálinde yedi haftaya kadar olan kısmından doğum sonrasına ilave edilen her gün için ödenek verilecek. 

Emekli aylığına nafaka dışında haciz yok

Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemeyecek. Gelir, aylık ve ödenekler; SGK’nın takip ve tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyecek. 

Anlaşmalı boşanan kızların aylığı kesilecek

Sosyal güvenlik reformuyla yapılan düzenlemeye göre, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen dul eş ve yetim kız çocuklarının, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilecektir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınacak. 

Eski doğumlara borçlanma geldi

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe göre; 4-1/a (SSK) sigortalılarının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler borçlanılabilecek. Asgari ücretten borçlanma yapıldığında aylık ödenecek tutar 204.38.-YTL olacak. En çok merak edilen husus olan, 01.10.2008 öncesi doğumların borçlanması da mümkün olacak. Ancak, sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarihten sonraki doğumlar için borçlanılabilecek. SSK’lı olunan tarihten önceki doğumlar için borçlanma yapılamayacak. 

Memur dul ve yetimlerine aylık

Emekli Sandığı iştirakçisinin vefatının ardından hak sahiplerine aylık bağlanması için 10 yıl ve daha fazla prim ödeme koşulu şartı aranmaktaydı. 1 Ekim 2008 gününden itibaren, en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş memurların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma fırsatı doğmuş oldu. Bu şekilde 10 yıldan az prim ödemesi olup aylık bağlanmayan onbinlerce memur dul ve yetimine aylık bağlanacak. 


Bağ-Kur’lu emekli yüzde 15 destek primi ödeyecek

 


Reformun ilk halinde en çok yakınılan konulardan birisi olan Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi sorunu çözülüyor. Halen yüzde 10 oranında olan Bağ-Kur destek primi, almakta oldukları aylıklarının yüzde 12’si oranında kesilecek. Bu oran, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak yüzde 15’e çıkacak.

 

(Kaynak: Star Gazetesi | 03.10.2008)

GÜNDEM