BASINDAN YAZILAR
Yapılandırma ve Haciz İşlemleri - MuhasebeTR

Yapılandırma ve Haciz İşlemleri

Son 7 yılda, 6'ncı yapılandırma ve af içeren düzenleme olan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna ilişkin genel tebliğler ve iç genelgeler de yayımlandı. Vergi idaresinin sistemleri de hazır gibi.

7440 sayılı Kanun ile vadesi 31.12.2022 olup, ödenmeyen toplam 521 milyar TL vergi alacağının yapılandırılması amaçlanmış. Bu kapsamda vergi dairelerine borçlu mükellef sayısı 14.156.341'dir. Vergi idaresi 521 milyar TL'lik alacağına karşılık 43 milyar 500 milyon TL tahsilat hedefi ortaya koymuştur.

Kişi bazında, ülke genelinde tüm vergi dairelerine vadesi 31.12.2022 tarihi öncesi olan ve toplam tutarı 2.000 TL'yi geçmeyen borçlar silindikten sonra vergi dairesine borcu olan mükellef sayısı 6.464.675'tir.

Bugün sizlere, yapılandırma başvurusu yapan mükelleflerle ilgili haciz işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım.

ARAÇLAR İLE İLGİLİ YAKALAMA KARARLARI KALDIRILACAK

7440 sayılı Kanun'dan yararlanmak üzere başvuran mükelleflerin, yapılandırmaya konu borçları muaccel olmaktan çıkmakta ve mükellef bu borçları peşin veya taksitler halinde ödeme seçeneğine kavuşmaktadır.

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler hakkında 7440 sayılı Kanun hükümlerini ihlal etmedikleri müddetçe bu borçlara yönelik mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce başlanılmış olup sonuçlanmamış bulunan mal varlığı araştırmalarına da son verilecektir.

Ayrıca, söz konusu kişilere bu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, 7440 sayılı Kanun'un yayımlandığı 12.03.2023 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri durdurulacaktır. Yapılan takipler neticesinde motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla, yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecektir.

7440 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin on ikinci fıkrası hükmüne göre; bu kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlu talep ederse 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir.

Daha önce tatbik edilen hacizler, kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde idare tarafından otomatik kaldırılmıyor. Mükelleflerin hacizlerin kaldırılmasına yönelik talepleri, yapılandırma öncesi tutar dikkate alınarak belirlenen tutar kadar teminat gösterilmesi hâlinde yerine getiriliyor. Aynı uygulama, istihkak ve alacak hacizleri için de yapılmaktadır.

7440 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerin, kanun hükümlerini ihlal etmeleri halinde (birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi) durdurulan cebren takip işlemleri kaldığı yerden devam edecektir.

Yapılandırmanın ihlal edilmesi halinde; yapılandırılan alacağın hukuki niteliği değişmediğinden, bu alacakların takibi yapılandırma öncesi tür ve vade dikkate alınarak ve daha önce yapılan takip işlemleri geçerliliğini korumak suretiyle sürdürülecektir. Ayrıca, alacağın ödenmesinden sorumlu olan diğer kişiler (Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler) hakkında yapılan takip işlemlerine de kaldığı yerden devam edilecektir.

Elektronik hacizler ne olacak?

Elektronik haciz (e-haciz), kamuya olan vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu borcundan dolayı elektronik ortamda maaş ya da banka hesabınızda bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığına el konulması işlemidir.

Yapılandırmaya başvuran mükellefler, e-hacizler ne olacak diye düşünmesinler. Borçlu mükellef hesaplarına konulan elektronik hacizlerin geçerlilik süresi 1 gündür. Konulan elektronik hacizler sadece cari günde geçerli olup, ertesi gün otomatik olarak kendiliğinden kalkması gerekmektedir. Tatbik edilen elektronik hacizler, o anda borçlu mükellefin banka hesabında mevcut bir mevduatının olup olmaması ile sınırlıdır. Sonsuza kadar mükellefin banka hesabında e-haciz devam edemez.

Sonuç itibari ile yapılandırma öncesi e-haciz uygulanmış ancak hesabınızda para bulunamamış ise yapılandırmaya başvurmasanız bile, bu haciz bankaya bir dilekçe verilerek kaldırılabilir.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 08.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM