BASINDAN YAZILAR
SGK Personelinin Sessiz Çığlığı - MuhasebeTR

SGK Personelinin Sessiz Çığlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında bulanan vatandaşlarımız ile ülkemizde misafir ettiğimiz yabancı uyruklularla birlikte yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet vermektedir.

Bu hizmetin en önemli noktasında da hiç kuşkusuz SGK personeli yer alıyor. SGK personelinin iş yükü her ne kadar EYT yasasıyla birlikte sosyal güvenlik merkezlerinde oluşan uzun kuyruklar sonrası daha iyi anlaşılıyor olsa bile, hatta kimi sendika yetkililerince EYT ve prim borçlarının yapılandırılması gibi düzenlemeler sebebiyle SGK personelinin tarihinin en yoğun ve zor günlerini geçirdiği belirtilmekte ise de bu iş yükünü sadece EYT yasasına ve yapılandırma işlemlerine bağlamak doğru olmayacaktır.

Doğumdan ölüme, evlilikten emekliliğe, sağlıktan hastalığa, çalışma hayatından genel sağlık sigortasına kadar yüzlerce farklı konudaki talep ve başvurular nedeniyle sosyal güvenlik kurumundaki yoğunluk, azalmaktan ziyade her geçen gün katlanarak artmaktadır.

Gelinen son noktada, SGK personelinin bu özverili çalışmalarının karşılığı, özlük haklarının iyileştirilmesi yerine sorumluluklarının artması yönünde olmuştur. Büro personeli, veri hazırlama, memur, şef, programcı, tekniker gibi alt kadrolarda görev yapan personelin ücretleri ile üst düzey yöneticilerinin ücretleri arasında uçurum oluşmuş, birçoğunun ücreti taşerondan kadroya geçen temizlik personelinin dahi gerisinde kalmıştır. Birçok kamu kurumu kendi personelinin özlük haklarının artırılması noktasında tedbirler alırken SGK personeline sadece EYT çalışmaları sırasında saatlik 27 TL (51 liraya çıkarılacağı konuşuluyor) fazla mesai ücreti verilmesi uygun görülmüştür.

SGK personelinin talepleri

Kariyer planlaması ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasındaki taleplerini devlet memuruna yakışır bir adap içinde, sosyal medya üzerinden ya da memurlar, şefler ve müdürlerin üye oldukları dernekler vasıtasıyla anlatmaya çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin haklı taleplerini bir kez de bu köşeden sayın Devlet yetkililerine aktarıyorum.

  • Kurum içi sosyal güvenlik uzmanı kadrolarına geçişlerinin sağlanması,
  • Kariyer planlaması yapılabilmesi için merkez ve taşra teşkilatına sosyal sigorta uzmanlığı ve yardımcısı kadrosu tahsis edilmesi
  • Özel hizmet tazminatı oranlarının 100 puan artırılmasına yönelik sosyal güvenlik hizmetleri tazminatı, ek ödeme oranlarının %50 artırılması ve ikramiye verilmesi.
  • İl müdür yardımcısı, şube müdürü, merkez müdürü ve merkez müdür yardımcısı unvanlı kadrolara makam/görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergesi verilmesi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE İLAVE SİGORTA PRİM DESTEĞİ VE GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ

31 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören özel eğitim kurumları ile Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik ilave sigorta prim desteği ve gelir vergisi stopaj teşviki getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle;

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında istihdam edilen sigortalılar adına ödenen işveren hissesi sigorta priminin tamamı 3 ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanacaktır. Yapılan düzenlemede prime esas kazanç alt veya üst sınırı diye bir ayırıma gidilmediğinden sigortalıların brüt kazançlarının tamamı üzerinden destekten yararlanılabilecektir.

Deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoparklarda istihdam edilen sigortalılara 5746 sayılı Kanun kapsamında verilen sigorta prim desteğinin miktarı, olağanüstü halin uygulandığı süre boyunca işveren hissesi sigorta priminin yarısından işveren hissesi sigorta priminin tamamına yükseltilmiştir.

Sözkonusu 10 ilimizdeki Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde istihdam edilen personelin doktoralı olanlar veya yüksek lisans yapanlar ile diğer personelin ücretleri üzerinden verilen % 95, % 90 ve % 80 oranındaki gelir vergisi stopaj teşviki oranı, olağanüstü halin uygulandığı süre boyunca % 100 olarak uygulanacaktır.

SİGORTALININ AYNI AYDA AYNI İŞYERİNDEKİ PRİM GÜN SAYISI TOPLAMI 30’U AŞAMAZ

10 Martta EYT nedeniyle çıkışını verdiğimiz çalışanı, 11 Martta SGDP’li olarak yeniden işe başlattık. muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde SGK bildirimini nasıl yapacağız? Fehmi T.

Ay içinde işten çıkışı verildikten sonra tekrar girişi yapılan sigortalıların bildirimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde iki ayrı satırda yapılmaktadır. Bu sigortalıların prim gün sayısı, ayın kaç gün çektiğine bakılarak parmak hesabı yapılarak hesaplanmakla birlikte, bu şekilde yapılan hesaplama sonrasında sigortalının iki farklı satırda bildirilen prim gün sayısının toplamının 30’u aşmasına izin verilmemektedir.

Bu bağlamda, 10 Martta işten ayrılışı, 11 Martta SGDP’li sigorta kolundan işe girişi verilen sigortalınız için 1-10 Mart arası hizmet süresini 10 gün olarak, 11-31 Mart arasındaki hizmet süresini 20 gün, eksik gün sayısını 1 gün ve eksik gün nedenini 13-Diğer nedenler olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesine girmeniz gerekecektir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 07.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM