BASINDAN YAZILAR
SGK Genelgesiyle EYT Uygulamasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler - MuhasebeTR

SGK Genelgesiyle EYT Uygulamasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, EYT Uygulamasına İlişkin 2023/13 sayılı genelge yayınlanmıştır. 03/03/2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı Kanun ile Kanuna eklenen geçici 95 inci madde gereğince 3/3/2023 (dâhil) tarihinden sonra talepte bulunanlar için 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yaşlılık aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin yaş şartı kaldırılmıştır.

Bu bağlamda, ilk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup kadın sigortalılarda 20 yıl, erkek sigortalılarda 25 yıl sigortalılık süresi ile işe giriş tarihine göre değişen 5000-5975 prim günü şartını sağlayanlar EYT kapsamında yapılan düzenlemeden faydalanabilecektir.

7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci madde; Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yas dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik için öngörülen yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardı.

8/9/1999 (dâhil) tarihinden önce sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yaşlılık aylığına hak kazanmaları için aranan ve 1/6/2002 tarihi itibarıyla kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde 25 tam yıl prim ödeme gün sayısı koşulunun tamamlanmasına kalan süreye göre kademelendirilen yaş koşulu, 7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna eklenen geçici 95 inci madde ile kaldırıldığından, 3/3/2023 (dâhil) tarihinden sonra talepte bulunan kadın sigortalılardan 20 tam yıl, erkek sigortalılardan 25 tam yıl koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Buna göre, 8/9/1999 (dâhil) tarihinden önce sigortalı olan ve hak kazanma koşulu 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre belirlenenlerden 1/6/2002 tarihi itibarıyla 3 tam yıldan az hizmeti bulunan ve yaş haddi kademelendirilmeyen sigortalılar da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl koşulunu sağlamaları ve 3/3/2023 (dâhil) tarihinden sonra talepte bulunmaları halinde herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanabilecektir.

7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci maddenin yürürlüğe girdiği 03/03/2023 (dâhil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar 2925 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükümlerinde yer alan yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.

Bu durumda 03/03/2023 (dâhil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar tabloda belirtilen kademeli yaş dışında 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 21.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM