BASINDAN YAZILAR
Yüzyılın Vergi Affı (3) - MuhasebeTR

Yüzyılın Vergi Affı (3)

Yapılandırma ve vergi affı

12 Mart 2023 tarihli resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; “7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 23 Ocak 2023 tarihinde yapılan kabine toplantısı ile açıklanan ve en geç 15 Şubat’a kadar yasalaşması beklenen bir yapılandırma ve af kanun teklifiydi. Yaşanılan deprem felaketi sadece kanun teklifinin yasalaşması ile ilgili süreci uzatmak ile kalmadı, beraberinde daha önce açıkladığımız 2 adet sürprizi ile birlikte yasallaşmasına neden oldu. Meclis görüşmeleri sırasında eklenilen 2 adet sürpriz eklemeler nedeniyle, bize göre uzun yıllar tartışılacak olan; 7440 sayılı Kanun ile yapılması amaçlanan, borç yapılandırılması ve vergi affı konuları bu yazımızda ana başlıklar halinde değerlendirilecektir.

- Matrah ve vergi artırımı (vergi affı); Kanun hükmüne göre mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırıp, ödeme vadelerinde ödemeleri halinde; gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu vergi türlerine ilişkin başkaca bir tarhiyat yapılmayacaktır. Matrah artırımı yapılabilecek yıllar 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 olarak belirlenmiştir. Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı vb. içinde anılan yıllar için matrah artırımından faydalanılması mümkündür. Matrah artırımı nedeniyle ödemeler 30.06.2023 tarihinde başlayacak olup, 12 eşit taksitte ödenecektir. Damga vergisinin ise ilk taksit ödemesi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

 

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (stok ve kasa affı); İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makina, teçhizat ve demirbaşlar ile İşletme kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan mal, makina, teçhizat ve demirbaşlar için ve Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar konularında kanun hükmünden faydalanılması mümkündür. Mal, makina, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle oluşacak KDV ilk taksit beyanname verme süresinde, diğerleri takip eden 1. ve 2. ayda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla kasa ve ortaklar cari hesaplarında bulunmayan tutarlar üzerinden hesaplanan %3 oranındaki vergi 31.05.2023 tarihine kadar beyan edilerek aynı tarihte ödenmesi gerekmektedir.

- Kesinleşmiş alacaklar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 itibarıyla ödenmemiş olan vergilerden tamamı yapılandırma hakkından faydalanmakta olup, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmaktadır.

Bu şekilde hesaplanacak vergi ve Yİ- ÜFE tutarlarının ilk taksitinin 30.06.2023 tarihinde diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden aylık ödemeler halinde ve azami 48 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler ve kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakları da kanun hükmüne göre yapılandırılabilecek işlemler olarak belirlenmiştir.

Bütün işlemler için son başvuru tarihi olarak 31.05.2023 tarihi belirlenmiştir.

Genel anlamda daha önce çıkarılan yapılandırma ve matrah artırımı kanunları ile aynı mantıkla hazırlanmış ve yasallaşmış bir kanun olsa da, bize göre seçim arifesine denk gelmesi, son başvuru süresinin seçimlerden sonrasına kalması ve başvuru - ödeme vadesinin uzatılması konusunda yeni seçilecek Cumhurbaşkanına 1 ay yetki verilmesi nedeniyle önem arz etmektedir.

(Kaynak: Yılmaz Sezer / Ekonomim.com | 15.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM