BASINDAN YAZILAR
Vergi ve Varlık Barışında Takvim - MuhasebeTR

Vergi ve Varlık Barışında Takvim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında;

- Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor,

- İhtilaflı alacaklar tasfiye edilmek isteniyor,

- Matrah/Vergi artırımı ve matrah/vergi artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülüyor,

- Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi amaçlanıyor.

Bu arada, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Uygulamanın sonlanmasına sayılı günler kaldı.

7440 sayılı Kanun’un vergi affı ve yapılandırma düzenlemelerine ilişkin çok konu var. Onları daha sonraki makalelere bırakıp, izlemekte zorlananlar için, her iki kanun kapsamında yararlanılabilecek uygulamalara ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

  1. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu

31 Mayıs 2023

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Haziran 2023

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

  1. Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu

31 Mayıs 2023

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Haziran 2023

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

  1. İnceleme sonucu salınan vergiler

Başvuru süresi

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.

Ödeme süresi

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksit.

  1. Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu

31 Mayıs 2023

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Haziran 2023

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere, aylık dönemler halinde, azami 12 eşit taksitte ödeme seçeneği

  1. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler

Başvuru süresi sonu

31 Mayıs 2023

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Haziran 2023

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

  1. Muhasebe düzeltmeleri

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması

Bildirim ve kayıt süresi sonu

31 Mayıs 2023

Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı

Bildirimin verildiği ay.

Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması

Fatura düzenleme süresi sonu

31 Mayıs 2023

Hesaplanan KDV ödeme süresi

Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen birinci ve ikinci ayda.

c)   Kasa hesabının düzeltilmesi

Beyan süresi sonu

31 Mayıs 2023

Ödeme süresi sonu

% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

d)  Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi

Beyan süresi sonu

31 Mayıs 2023

Ödeme süresi sonu

% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

  1. Varlık barışı

İşlem

Tarih

Yurt dışı varlıklar

Banka veya aracı kurumlara bildirim süresi sonu

31 Mart 2023

Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer süresi sonu

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay

Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması süresi sonu

31 Mart 2023

Banka ve aracı kurumların beyan ve vergi ödeme süresi sonu

Bildirimi izleyen ayın on beşinci günü sonuna kadar

Yurt içi varlıklar

Vergi dairesine beyan süresi sonu

31 Mart 2023

Ödeme zamanı

Tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ay sonu

Yasal defterlere kayıt süresi sonu

31 Mart 2023

(Kaynak: Recep Bıyık / Ekonomim.com | 15.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM