BASINDAN YAZILAR
Özel Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Kapsamı - MuhasebeTR

Özel Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Kapsamı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN VERGİ REHBERİ – 9 –

Sizlere, 8 gün boyunca “Gerçek Kişiler İçin Beyanname Rehberi” yazı dizimde; 2022 yılına ait, 2023 yılı Mart ayında verilecek olan Gelir Vergisi Beyannamesi hazırlarken, nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamıştım.

Bugün siz değerli Sözcü okurlarından gelen çok sayıda soru nedeniyle; beyan edilen gelirin %10'unu aşmamak kaydıyla Türkiye'de yapılan, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilen, mükelleflerin kendisinin, eşinin ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan ve beyannamede bildirilen gelirden indirim konusu yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının kapsamına nelerin girdiğini, Bakanlığın bu konuda verdiği özelgeler yardımıyla dikkatlerinize sunmak istiyorum.

ÖZEL EĞİTİM

İndirim kapsamına giren eğitim harcamaları; eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servisi ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ve öğrencilerin özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlardır. Bakanlığın bu konuda verdiği özelge örnekleri aşağıda yer almaktadır.

■ Okul forma ve ayakkabı harcamalarının, ilgili ilköğretim kurumu bünyesinde öğrencilerine kullanımı zorunlu kılınmış ihtiyaç kalemleri arasında olduğunun, anılan kurumdan alınan belge ile tevsik edilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin 2 numaralı bendi çerçevesinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 24.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1398 sayılı özelgesi)

■ Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamalar eğitim gideri olarak kabul edilemez. (Ankara VDB'nın 22.06.2011 tarih ve B.07.1.Gİ B.4.06.16.01-2010-GVK-89-11-451 sayılı özelgesi)

■ Vakıflar tarafından kurulan üniversiteler Kurumlar Vergisi'nden muaf olduklarından, anılan kurumlara çocuğunuz için ödemiş olduğunuz tutarların Gelir Vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. (İstanbul VDB'nın 21.05.2013 tarih ve 62030549-120[89-2013/140]-744 sayılı özelgesi)

■ Üniversite'de tahsilde olan çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması şartıyla, eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile özel yurt veya pansiyona ödenen tutarların yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilmesi mümkün olup ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemelerin Gelir Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. (Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 16.10.2015 tarih ve 96620903-120[89-15/5]-101 sayılı özelgesi)

SAĞLIK GİDERLERİ

İndirim kapsamına giren sağlık harcamaları; teşhis veya tedavi sürecinde yapılan muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi, hastane giderleri, ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımlarıdır. Bakanlığın bu konuda verdiği özelge örnekleri aşağıda yer almaktadır.

■ Mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle yapılan sağlık harcamaları, anılan maddede belirtilen şartların topluca mevcut olması halinde, yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden indirilememektedir. Bu nedenle, harcama toplamının Katma Değer Vergisi dahil bedel olarak kabul edilmesi gerekmektedir. (GİB'in 046765 sayılı özelgesi)

■ Tüp bebek tedavisi nedeniyle yapılan harcamaların sağlık harcaması olarak indirim konusu yapılması mümkündür. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 05.03.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01- 2010- GVK-89-1- 216 sayılı özelgesi)

■ Eczanelere ödenen ilaç bedeli karşılığında alınan yazar kasa fişleri “tevsik edilecek belge” olarak kabul edilmemekte olup, söz konusu harcamaların fatura ile tevsiki gerekmekte ve bu sebeple de söz konusu belgelere dayalı olarak indirim yapılması mümkün değildir. (Eskişehir V.D. Başkanlığı'nın 04.09.2014 tarih ve 11355271-120.04[65-2014/6]-6598 sayılı özelgesi)

■ Koruyucu aile olarak birlikte oturduğu veya koruyucu aile tarafından bakılan çocuk, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde ifade edilen çocuk kapsamında değerlendirilmediğinden, anılan çocuk için yapılan eğitim ve/veya sağlık harcamalarının yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 12.04.2017 tarih ve 62030549-120[89-2016/756]-100965 sayılı özelgesi)

Geçmiş yıllarda indirilmesi unutulanlar

Yazımı okuyan bazı okurlarım, geçmiş yıllarda indirebileceği halde indirmeyi unuttuğu özel eğitim ve sağlık giderleri için ne yapılabilir, diye sorabilirler.

Eğitim ve sağlık harcamalarının kanun ile belirlenen kısmının yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmesi, mükelleflere kanun ile tanınmış bir haktır. Bu hakkın hata sonucu kullanılmamış olması, hiç kullanılamayacağı anlamını taşımamaktadır. Dolayısıyla, şartların sağlanması halinde indirimin kullanılmadığı yıllar için verilecek düzeltme beyannameleri ile indirim konusu yapılması mümkündür. (İstanbul Defterdarlığı'nın 11483 sayılı özelgesi)

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 07.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM