BASINDAN YAZILAR
Ocak Ayı Özelgeleri - MuhasebeTR

Ocak Ayı Özelgeleri

Yarın, yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi, mücbir sebep kapsamındaki mükellefler dışında başlıyor. Bundan sonraki yazılarım, genelde gelir vergisine yönelik olacağından, bu günkü yazımda Ocak ayının önemli özelgelerinin özetlerini aktarayım istedim.

∎ Çeşitli yazılım programları kullanılarak tıp, biyoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve halk sağlığı konularında, araştırmacıların klinik ya da veri toplama araçlarıyla elde ettikleri verilerin, uygun istatistiksel testler kullanılarak bilimsel çıktılara dönüştürülmesi ve bunların raporlanarak yorumlanması faaliyeti ile biyoistatistik alanında veri analiz yöntemleri ve bilimsel çıktıların yorumlanmasına ilişkin düzenlenen bireysel ve yüz yüze eğitim faaliyeti, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında; serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirin serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümler çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 4759 sayı ve 2.1.2023 tarihli Özelgesi).

Basit usul kapsamının oluşması için gereken durumlar

∎ Emtia alım satımı yapmadan doğum günü, nişan, kına, iş partileri gibi etkinlikleri organize etme faaliyeti, GVK md. 47 ve 48’de belirtilen genel ve özel şartların topluca taşınması ve aynı Kanunun 51. maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmama kaydıyla, basit usul kapsamında olabilir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 7193 sayı ve 9.1.2023 tarihli Özelgesi).

∎ Avukatın yanında çalıştırdığı stajyer avukatlara günlük, haftalık veya aylık olarak yaptığı ödemeler, ücret niteliğinde olup, üzerinden GVK md. 61, 94, 103 ve 104 çerçevesinde vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu ücret ödemelerinin GVK md. 68/1 kapsamında mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 19979 sayı ve 10.1.2023 tarihli Özelgesi).

∎ Aynı il sınırları içinde yapılacak şehir içi yük taşımacılığı faaliyeti nedeniyle, genel ve özel şartları topluca taşımak kaydıyla basit usulden yararlanılmak mümkün olmakla birlikte, treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticilerinin basit usulde vergilendirmeden faydalanmaları mümkün değildir. Şehir içi taşımacılık faaliyetinde kullanmak üzere eşya taşıma asansörlü araç alınması halinde kazancın basit usulde tespit edilmesi mümkün değildir (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının 3308 sayı ve 12.1.2023 tarihli Özelgesi).

 

∎ Hizmet erbabı çalıştırmak esnaf muaflığından yararlanmaya engel değildir. Çalışan hizmet erbabına ödenecek ücret, GVK md. 23/1-(2) kapsamında gelir vergisinden istisnadır (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 25693 sayı ve 12.1.2023 tarihli Özelgesi).

∎ Kendi tasarladığı posterler ve benzeri ürünlerin, pazar takibi yapılmaksızın ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satılması, ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması halinde, 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde GVK md. 9/1-(6) kapsamında, yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satılması halinde ise GVK md. 9/1-(10)’da şartların sağlanması kaydıyla 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanır (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 27374 sayı ve 13.1.2023 tarihli Özelgesi).

"Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartı

∎ Ticari faaliyette bulunan basit usule tabi mükelleflerin bu faaliyetinin yanında taşımacılık faaliyetinde de bulunmaları, GVK md. 47’de yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Buna göre, kaportacılık faaliyetinden dolayı basit usulde vergilendirilirken, bu faaliyet yanında taşıtla öğrenci servisi taşımacılığı da yapılması anılan şartın ihlali anlamına geleceğinden, basit usulde vergilendirmeden faydalanmak mümkün değildir (Düzce Defterdarlığının 1691 sayı ve 24.1.2023 tarihli Özelgesi).

∎ Alış satış işlemlerinin yapıldığı dönem ile ödemelerin gerçekleştiği dönemde KDV tevkifat oranının değişmiş olması halinde, tevkifat uygulaması verginin ne kadarlık kısmının kimin tarafından ödeneceğini belirleyen bir müessese olduğundan ve bu uygulamada yapılan değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren geçerli bulunduğundan, kur farkının ortaya çıktığı tarihte geçerli oranda tevkifat uygulanması gerekmektedir (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 27374 sayı ve 5.1.2023 tarihli Özelgesi).

∎ Veraset yoluyla intikal eden yarış atı, damızlık at ve tayların, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde rayiç bedelleri üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir (Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığının 922 sayı ve 3.1.2023 tarihli Özelgesi).

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 28.02.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM