BASINDAN YAZILAR
İşverenlere Sağlanacak Asgari Ücret Desteği - MuhasebeTR

İşverenlere Sağlanacak Asgari Ücret Desteği

İşverenlerin maliyetini düşürmek ve istihdamın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bu sene uygulanacak asgari ücret desteği, aylık 400 TL olarak güncellendi. İşverenler, sektör ve faaliyet ayrımı olmaksızın bu destekten faydalanabilecek.

İşverenlere asgari ücret desteği, ilk defa 2016 yılında uygulanmaya başladı. Takip eden yıllarda da her yıl uygulanacak destek miktarı yeniden belirlenerek, yılın bir veya iki dönemi için sürdürüldü.

İşverenlerin istihdam ettikleri her bir asgari ücretli çalışan için 31 Aralık 2022 tarihine kadar brüt 6 bin 471 TL üzerinden yaptıkları maliyet hesabı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren brüt 10 bin 8 TL üzerinden yapılacak. Bu da yaklaşık yüzde 54.66’lık bir maliyet artışı anlamına geliyor. Hükümet, işverenlerin maliyetini düşürmek, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bu sene uygulanacak asgari ücret desteğini güncelledi.

Destekle ilgili kanun, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ başlığı altında, 13 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.      

ASGARİ ÜCRET MALİYETİ

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, brüt 10 bin 8 TL olarak uygulanıyor. Bu artışın başta SGK’ya ödenecek primler olmak üzere birçok yansıması bulunuyor. 

* Asgari ücret: 10.008 TL

* SGK primi %15.5 (İşveren payı): 1.551,24 TL 

* İşveren işsizlik sigorta primi %2: 200,16 TL

* İşverene toplam maliyeti: 11.759,40 TL

Yukarıdaki hesaplama, yüzde 20.5 olan işveren, SGK uzun vadeli sigorta kolları priminden yüzde 5 oranındaki SGK teşviki düşürülerek yapıldı. Dolayısıyla kaçak ya da sahte sigortalı çalıştıran veya SGK prim borcunu ödemeyen işverenlerin maliyeti yüzde 5 daha fazla olacak.

Bu maliyeti hafifletmek amacıyla 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 2023 yılı ocak ilâ haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek yine İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Desteğin aylık tutarı 400 TL’ye denk geliyor.

Sendikal faaliyetin bulunduğu işyerlerine daha fazla destek sağlanacak. Buna göre prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 100 TL daha fazla verileceğinden aylık destek miktarı 500 Türk Lirası’na yükseltilecek.

DESTEKTEN FAYDALANMA ESASLARI

Genel olarak (4/1-a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri, sektör ve faaliyet konusu ayrımı olmaksızın bu destekten faydalanacak. Buna göre;

* 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

* 2023 yılı içinde ilk defa SGK kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı ocak ilâ haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle destek olarak sağlanacak. Sendikal faaliyet söz konusu ise prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için aylık 500 TL olarak uygulanacak. 

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2022 yılı ocak ilâ aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu destekten faydalanılmayacak.

HİLELİ İŞLEM VE KAÇAK SİGORTALILIK

Mevcut bir işletmenin kapatılarak farklı bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerleri asgari ücret desteğinden faydalanamayacak. Ayrıca sigortalıların prime esas kazançlarını 2023 yılı ocak ilâ haziran ayları/dönemi için SGK’ya bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak. Ancak 2023 yılı ocak ilâ haziran aylarına/dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri destekten faydalandırılmaya devam edilecek. 

Borçlu olan işverenler ise SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendimişlerse bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden faydalanabilecek. 

(Kaynak: İsa Karakaş / İstanbul Ticaret Gazetesi | 13.02.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM