BASINDAN YAZILAR
Konaklama Vergisi Geliyor - MuhasebeTR

Konaklama Vergisi Geliyor

Yeni bir vergi Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giriyor: Konaklama vergisi. Aslında bu vergiye ilişkin düzenleme 5 Aralık 2019 tarihinde Gider Vergileri Kanunu’nda yapılmıştı, ancak bu vergiye yönelik bir uygulama esası olmadığı için sürekli erteleniyordu. 14 Aralık 2022 tarihli 32043 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ ile konaklama vergisinin uygulanmasına dair açıklamanın usul ve esasları belirlendi; böylece konaklama vergisi hayatımıza girmiş oldu.

Geceleme hizmeti bu vergi için esastır

Konaklama vergisinin konusunu esas olarak otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen “geceleme hizmeti” oluşturuyor. Bu geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsama giriyor. Burada esas olan, konaklama tesisinde konaklanması ve geceleme hizmeti alınmasıdır.

Geceleme hizmetinin sağlıklı yaşam tesisleri ya da eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulmasının vergilendirmeye bir etkisi bulunmuyor. Bu çerçevede; oda - kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan ve/veya satılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler bu verginin kapsamına giriyor.

Bu çerçevede, geceleme hizmeti dışındaki yeme, içme, aktivite veya eğlence gibi hizmetlerin de konaklama vergisine tabi olması, bu hizmetlerin konsept kapsamında ve geceleme hizmetiyle birlikte satılmış olmasına bağlı oluyor.

İlk beyanın son günü: 26 Şubat 2023

Konaklama vergisinin mükellefi, bu verginin konusuna giren hizmetleri sunanlar yani konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi fiilen işletenler oluyor. Tesisin mülkiyetinin işletene ait olup olmamasının, tesisin kamu veya özel sektör, gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller tarafından işletilmesinin mükellefiyete bir etkisi bulunmuyor.

 

Verginin konusuna giren hizmetlerin matrahını, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan, para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin toplamı oluşturuyor. Konaklama vergisi için oran, bu toplam tutarın %2’si olarak belirlendi. Bir anlamda KDV matrahından hem KDV hem de konaklama vergisi hesaplanıyor.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise tesisin bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilir.

Ne yapılmalı?

Konaklama vergisi en çok turizm sektörünü ilgilendiriyor. Bu sektörde tesis işleten şirketler, yeni bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalacaklar. Bu verginin, toplanma yöntemi açısından fatura bazlı olacağı anlaşılıyor. Fatura düzenlemesi ile konaklama vergisi hesaplamasının da fatura üzerinde gösterilmesi gerekiyor. Bu nedenle, verginin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren düzenlenen hizmet faturalarında konaklama vergisinin gösterilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, bu verginin kapsamına giren işletici kuruluşların öncelikle faturalama, ardından da beyan ve ödeme yönünde bir çalışma yapmak şart oluyor.

(Kaynak: Sercan Bahadır / Ekonomim.com | 22.12.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM