BASINDAN YAZILAR
SGK E-Tebligat Uygulaması Zorunlu Mu? - MuhasebeTR

SGK E-Tebligat Uygulaması Zorunlu Mu?

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin’’ Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmeliğin “Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi” başlıklı 12 nci maddesinde; “Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.” hükmü uyarınca da önce pilot illerde bulunan işletmelerde uygulanmaya başlandı. Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte SGK Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanmakta ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmektedir.

Tabi bu kapsamda Elektronik tebligat zorunlu olup olmadığı yönünde tereddütler oluştu. Okurlarımız bu uygulamanın zorunlu olup olmayacaklarını soruyor.

Öncelikle belirtelim ki elektronik tebligat işverenler ve SGK yönünden büyük kolaylıklar sağlıyor. İşverenlerin bu kolaylıklardan yararlanılmasını doğru buluyorum. Bu nedenle tavsiyem bir an önce e-Tebligat başvurusu yapılmasını tavsiye ediyorum.

4 / (a) ve 4 (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. Bu bakımdan;

-1.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya devam eden,

 

-1.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan,

Gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır.

Bu kapsamda pilot uygulamaya geçilmiş;

- 9.2.2022 tarihinde Eskişehir İlinde,

- 4.4.2022 tarihi itibariyle Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde;

- 1.9.2022 tarihi itibariyle de Ankara ilinde;

- 7.10.2022 tarihi itibariyle Adana -Antalya -Aydın -Balıkesir -Denizli-Diyarbakır- Erzurum- Hatay –İstanbul- İzmir- Kahramanmaraş -Kayseri- Kocaeli -Malatya- Manisa -Mardin- Mersin -Muğla- Ordu - Sakarya -Samsun- Şanlıurfa -Tekirdağ -Trabzon-Van illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmeye başlanmıştır.

Bilahare pilot uygulamanın olumlu sonuçlarının alınmasıyla birlikte 01.11.2022 tarihinden itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacaktır.

e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanun’da yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

(Kaynak: Ekonomim.com | 18.11.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM