BASINDAN YAZILAR
SGK, askerdeki Bağ-Kurlulardan prim isteyecekmiş / Ali Tezel - MuhasebeTR

SGK, askerdeki Bağ-Kurlulardan prim isteyecekmiş / Ali Tezel

İşyeri sahibisiniz, vatan hizmeti deyip işyerinizi-dükkanınızı kapatıp askere gidiyorsunuz veya şirket ortağı iseniz ortaklıktaki görevlerinizi başkasına devredip gidiyorsunuz. Artık bir kazancınız, işyeriniz yok ama şayet vergi mükellefiyetiniz veya şirket ortaklığınızı sona erdirmediyseniz siz vatan hizmeti yaparken SGK size borç gönderecek. Olur mu demeyin SGK bu yapar.

 

1-1479 ve 2926’da kanun ile getirilmişti

Halen geçerli olan 1479 sayılı Kanun’da açıkça “askerde iken sigortalı olunmaz” demediği için 1479 sayılı Bağ-Kur sigortalıları ile 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur sigortalılarından askerde dahi olsalar hem emeklilik hem de sağlık primi alınıyordu. Bu bana göre hukuksuzdu ama kanunda aksi ifade edilmediği için pek ses çıkarılmazdı.

 

2-5510 sayılı Kanun askerde sigortalı olunamaz diyor

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu’nun  “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6 ıncı maddesi açıkça, “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;…

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz. “ demektedir.  Yani, kim ki askere giderse SGK o kişiden ne emeklilik primi ne de sağlık primi isteyemez, alamaz.

 

3-SGK Yönetmeliklerinde alacağım diyor

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun uygulama yönetmeliklerinden ilki olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) ise 28 Ağustos 2008 günü Resmi Gazetede yayınlandı. SGK’nın hazırladığı bu yönetmeliğin, “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 10 uncu maddesi ise; ” Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

            …

            ç) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, …” diyerek vergi mükellefli olanlar (-1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,) ile şirket ortaklarından (-3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,) askerde de olsalar, yedeksubay okulunda da olsalar emeklilik yani kısa ve uzun vadeli sigorta primi alacağım demektedir.

 

4-GSS Primi de isteyecekmiş

SSİY’ye benzer bir şekilde Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği (GSSİY) de 28 Ağustos 2008 günü Resmi Gazetede yayınlandı. Tıpkı SSİY gibi GSSİY’nin “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlar” başlıklı 8 inci maddesi ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), “…Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, …”ni de GSS’li sayarak askerde dahi olsalar kendilerinden Genel Sağlık Sigortası primi alacağını ilan etmiştir.

 

  

SGK ile babam bir olup nafakamı kestiler

Ali amca, ilköğretim 6 ıncı sınıfa giden bir kızım, annem ile babam boşandılar ve boşanmaya karar veren mahkeme, annem ve benim için nafaka ödenmesi kararını verdiler. Çok fazla bir para da değil annem için 100 benim için 75 YTL ama bu kadar az paraya bile gerçekten çok ihtiyacım var. Okullar açıldı, annem bana kalem bile alamadı. Sebebi ise babam bize nafaka vermemek için SSK (SGK)’dan var olan emekli aylığını çekmiyor. SGK’da üç ay üst üste aylıklar çekilmeyince emekli aylıklarını bankaya göndermiyor. Şimdi her gün önce bankaya gidiyorum babamın emekli aylığı yattıysa icra ile alayım diye ama yok, ordan SGK’ya gidiyorum babamın emekli aylığını bankaya ödeyin diyorum. Bana bunu ancak baban isterse yaparız diyorlar. Ben ve annem şimdi ne yapacağız bize bir yol gösterin. İsmimi de lütfen gizli tutun olur mu? İsmi Mahfuz

 

Sevgili yavrum, bu kadar küçük yaşında bu kadar sorunla karşı karşıya kalmana gerçekten çok üzüldüm. SGK üç ay üst üste emekli aylığını çekmeyenleri vefat etti varsayarak para göndermemektedir, baban da (nasıl babaysa) bu uygulamayı fırsat bilip size para vermemek adına emekli aylıklarını bankadan çekmemiş. Şimdi yapman gereken, nüfus müdürlüğüne gidip baban için vukuatlı nüfus kayıt örneği almak, sonra da aynen bana yazdığın gibi (SGK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığı Balgat-Ankara) bir adresine bir mektup-dilekçe göndermektir. Bu arada hem kendin hem de annen için bir banka hesabı açtırıp nafaka paralarının bu banka hesaplarına gönderilmesini de talep edin. Bu arada mektubunuzda size ulaşabileceğim adres veya telefon numarası yazmamışsınız bir telefon ile adres de bana gönderirseniz memnun olurum.

 

Emekli sandığı isteğe bağlılara müjde

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun isteğe bağlı emekli sandığı iştirakçiliğini de düzenleyen 12’nci maddesi 1 Ekim 2008 günü tamamen kaldırılmaktadır. Yani, 1 Ekim 2008 gününden sonra isteğe bağlı T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliği yani 4-1/c’li sigortalılık olmayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, 5754 Kanunla değişiklik yapılmadan önce, 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi ile, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun’un mülga 12’nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilenler ile aynı tarihe kadar isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunanlardan gerekli koşulları sağladıkları anlaşılanların mülga 5434 sayılı Kanun’daki şartlarla isteğe bağlı sigortalılıkları sağlanır veya devam ettirilir” denilerek isteğe bağlı memurların ( T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin) 4-1/c’li olarak isteğe bağlı prim ödeyenlerin hakları korunmuştu. Ancak, 5510 sayılı Kanunda 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu ibare metinden çıkartılmış olmasına karşın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 12. Maddesinin 1. Fıkrasının ( c) alt bendi uyarınca 4-1/c’li olarak prim ödemeye devam etmeleri sağlanmıştır.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 16.09.2008)

GÜNDEM