BASINDAN YAZILAR
Mesleki eğitimi olmayan ağır ve tehlikeli işte çalışamayacak / Ali Temir - MuhasebeTR

Mesleki eğitimi olmayan ağır ve tehlikeli işte çalışamayacak / Ali Temir

Kalifiye elaman yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerinin verildiği eğitime genel olarak mesleki eğitim denilmektedir. İş kazalarının sebeplerinden biri de işçilerin yaptıkları iş konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır.

Bu nedenle işçilerin mesleki eğitim almaları büyük önem arz etmektedir. 26.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun ile getirilen düzenlemeye göre 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacak. İşverenlerimizin işe yeni giren veya halen çalışmakta olan işçilerine 01.01.2009 tarihine kadar mesleki eğitim vermeleri gerekiyor.

Çalışanların ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmeleri için mesleki eğitim almış olmaları yetmemekte, bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de almaları gerekmektedir. Mesleki eğitim almış olmak işyerinde ve yapılan işte oluşabilecek risklerin bilinmesini gerektirmez. Örneğin tornacı olan bir işçi mesleğini çok iyi bilebilir. Ancak mesleğinin risklerini oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları bilmeyebilir. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir eğitim konusudur. Bu nedenle işverenlerin çalışanlarına mesleki eğitimin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de ayrıca vermeleri gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılması konusunda işçi ve işverenlerin çeşitli yükümlülükleri var. Bu bağlamda işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. Çalışanların ise işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uyma yükümlülükleri var.

İşverenlerin, çalışanlarına mesleki eğitim vermeleri için öngörülen süre yaklaşık üç buçuk ay sonra (01.01.2009'da) bitmektedir. Öngörülen süre bitmeden önce işverenlerin gerekli eğitim çalışmasına başlamalarında fayda var. 01.01.2009 tarihinden sonra ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış işçiyi çalıştıran işverenlere idari para cezası uygulanacak.

İş kazalarının azaltılması yönünde getirilen mesleki eğitim uygulamasına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine işçi ve işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor.

Okur Sorularına Cevaplar...

Yıllık İzin İle Mazeret İzninin Birleştirilmesi

Soru: İşyerinde 2 yıldan beri çalışıyorum. Yakında evleneceğim. 16 günlük yıllık iznimle birlikte işverenimden 3 günlük de evlenme izni talep ettim. İşverenim evlenme izni ile yıllık izinin birleştirilemeyeceğini söyledi. İki izin birleştirilemez mi? İ. Özmen

Cevap: Yıllık izinle mazeret izninin birleştirilemeyeceğine ilişkin bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. İşvereniniz isterse her iki izni de birleştirerek kullanabilirsiniz.

Boşandıktan Sonra Eski Kocasıyla Tekrar Evlenenin Kıdem Tazminatı

Soru: Eşimle 5 yıl evli kaldıktan sonra 2 yıl önce boşandım. Ancak şimdi eşimle tekrar evlenmeye karar verdik. Eşim de şu an çalıştığı işyerinde 8 yıldan beri aralıksız çalıştı. Eşimle tekrar evlendikten sonra eşim işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? T.Gür

Cevap: Evlenen kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlenme sebebiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Sayın Gür, eşinizle boşandıktan hemen sonra tekrar evlenmiş olsaydınız eşiniz evlilik sebebiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamayabilirdi. Ancak eşinizle boşandıktan uzun bir süre sonra evlendiğiniz içi eşiniz evlilik sebebiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 16.09.2008)

GÜNDEM