BASINDAN YAZILAR
Çalışana tuvalete gitme yasağı getirilebilir mi? / Arif Temir - MuhasebeTR

Çalışana tuvalete gitme yasağı getirilebilir mi? / Arif Temir

Bazı işyerlerinde çalışanların işten kaçınma adına sık sık tuvalete gitmeleri işverenleri yeni önlemler almaya yönlendirmiştir.

İşverenlerde, işçilerin çalışma sürelerinin azalmaması için tuvalete gitmeye belirli sınırlamalar getirmektedir. Bu bağlamda tuvalete gitme sayısı ve süresi sınırlandırılmaktadır. İşçiler tuvalete giderken elektronik kartları kullandıkları için tuvalete kaç kez gittikleri ve ne kadar kaldıkları işveren tarafından tespit edilmektedir. İşverenlerin bu uygulamaları iş mevzuatına uygun mu? Sorusuna bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız.

İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenmeleri

Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,

Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, olarak verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde bulundurularak iş/toplu iş sözleşmeleri ile aralı olarak kullandırılabilir. İşveren, ara dinlenmesi süresi kadar tuvalete gitmeleri konusunda işçilere bir sınırlama getiremez.

İş/toplu iş sözleşmesinde ara dinlenmesinin toplu olarak kullanılacağına ilişkin bir hüküm varsa toplu olarak kullanılan ara dinlenmesi süresi dışında işçiler tuvalete gidemez. İş/toplu iş sözleşmesinde ara dinlenmelerinin çalışma süresi içerisinde değişik zamanlarda parçalı olarak kullanılacağına ilişkin hüküm varsa işçi ara dinlenmesi saatlerinde öngörülen süre kadar tuvalete gidebilir.

Ara dinlenmesi dışında kalan sürelerde çalışma koşulları yönünden özel durumları sebebi ile korunması gereken işçilerin tuvalete gitmesine izin verilmesi gerekir. Bu grup içerisine çocuklar, özürlüler, hamile ve emziren kadınlar ve tıbbi yönden rahatsızlıkları olanlar girmektedir.

OKUR SORULARINA CEVAPLAR

Çalışılan emzirme izni süresinin ücreti fazla çalışma ücreti olarak ödenir mi?

Soru:Emzirme izni süresinde çalışılırsa bu sürenin ücreti fazla çalışma ücreti olarak ödenir mi? N.Ulaş

Cevar: Emzirme izni kullanmadan çalışanların emzirme izni süresine ilişkin ücreti fazla çalışma olarak ödenmez. Gözleri az görenin çalışacağı iş

Soru:Özürlü statüsünde gözleri az gören birisi olarak gazete satıcılığı işinde çalışıyorum. Gözleri az gören birisi bu işte çalıştırılabilir mi? F.Kara

Cevap: Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru yönetmeliğine göre gözleri az görenler gazete satıcılığı işinde çalışabilirler. Sağlık raporu süresince işe gelmemek devamsızlık sayılır mı?

Soru: Rahatsızlığımdan dolayı doktor bana 3 günlük rapor verdi. Rapor bitiminde işyerine gittim. İşverenim 3 gün işe gelmediğim için işten çıkarıldığımı söyledi. İşverenime raporu faks yolu ile göndermiştim. İşbaşı yapmak için gittiğimde de raporun aslını gösterdim. Buna rağmen işverenim beni işten attı. Ben bu işyerinde 2 yıldan beri çalışıyorum. Bana hiç tazminat ödenmedi. Rapor alarak işyerine gelmeyen işçi tazminatsız işten çıkarılır mı? K.Yılmaz.

Cevap:Raporluluk süresi devamsızlık sayılmaz. Sağlık raporu süresince işe gitmeyen işçi devamsızlık nedeniyle işten çıkarılması mevzuata aykırıdır. Sayın Yılmaz, iş sözleşmeniz mevzuata aykırı olarak fesh edilmiş olduğundan işvereninizin size ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.

(Bugün Gazetesi | 15.09.2008)

GÜNDEM