BASINDAN YAZILAR
Vergi Kaydına Bağlı Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili - MuhasebeTR

Vergi Kaydına Bağlı Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili

1993-1999 arası vergi mükellefiyim, Bağ-Kur kaydım çıkmıyor. Mahkemeye versem sonuç alabilir miyim? Cengiz Y.

Sizin gibi vergi kaydı olup da Bağ-Kur kaydı olmayanların Bağ-Kur sigortalılıklarının başlatılmasına ve vergi mükellefi oldukları dönemleri borçlanarak sigortalılık süresi olarak kazanabilmelerine ilişkin çeşitli dönemlerde süreli yasal düzenlemeler yapıldı.

Sizin de vergi mükellefi olduğunuz dönemi kapsayan düzenleme 02.08.2003 tarihinde mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun geçici 18. maddesiyle yapıldı. Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescili yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlatıldı. 02.08.2003 tarihinden itibaren altı ay içinde Bağ-Kur'a başvurmak ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgeledikleri sürelere ilişkin prim borçlarını bir yıl içinde ödemek kaydıyla bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkân sağlandı. Bilerek ya da bilmeyerek bu imkândan yararlanmamışsınız.

Söz konusu düzenlemenin yapıldığı geçici 18. maddenin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla açılan dava da, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi'nin 22.03.2012 tarih ve E. 2011/9, K. 2012/44 sayılı kararıyla reddedildi.

Geçici 18. maddeyle yapılan düzenleme öncesinde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun ek geçici 13 ve ek geçici 16. maddelerinde ve sonrasında 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun geçici 8. maddesinde yapılan benzer düzenlemeler de Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ancak bu düzenlemeler de Anayasaya aykırı bulunmadı ve başvurular reddedildi.

Diğer yandan 4/a (SSK) kapsamında çalışanlar açısından geçmiş dönem sigortalılığın tespitine ilişkin olarak yargı yoluna başvurma hakkı yasa ile düzenlenmişken, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olanlar için benzer bir düzenleme yasalarda yer almıyor. Maalesef, yargı yoluna başvursanız da sonuç alamazsınız.

Sizin durumunuzda olan, geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağ-Kur tescil ve kaydı yapılmayan çok sayıda mağdur var. Bu mağduriyetlerin giderilmesi yıllardır dile getiriliyor, ancak bugüne kadar bir düzenleme yapılmadı.

Birçok konuda olduğu gibi seçim yatırımı olarak geçmişte vergi ve oda kaydı olup Bağ-Kur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenleme yapılırsa, sizin de bundan yararlanmanız ve vergi mükellefi olduğunuz dönem için borçlanmanız mümkün olabilir.

Sigortalılık tespitinde hak düşürücü süre

Sigorta başlangıcım 2002 görünüyor. 1994 yılında bir dizide oynadım. Mahkeme yoluyla sigorta girişimi 1994'e çekebilir miyim? O döneme ait dizide oynadığımı gösteren bordrolu tanık da bulabilirim, dizi kayıtları da mevcut. Gamze Ç.

Kişinin sigortalı sayılan bir işte çalışmasına rağmen SGK'ya bildirilmediği, işverence işe giriş bildiriminde bulunulmasına rağmen hiç prim ödemesi yapılmadığı ya da prim günü veya prime esas kazançların eksik bildirildiği hallerde hizmet tespit davası açılabiliyor. Ancak işe giriş bildirgesi ve prim belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, çalıştıklarını, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, mahkeme kararında belirtilen aylık kazançları toplamları ile prim ödeme gün sayılarının dikkate alınması mümkün olabiliyor.  SGK'ya, adınıza işe giriş bildirgesi ve prim belgesi verilmemiş olduğundan ve 1994 yılından bu yana 5 yıllık hak düşürücü süreyi de geçirmiş olduğunuzdan maalesef hizmet tespit davası açamazsınız, açsanız da davanız süre yönünden reddedilir.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 03.10.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM