BASINDAN YAZILAR
İşe Başlayan Yetimin Aylığı Ne Zaman Kesilir? - MuhasebeTR

İşe Başlayan Yetimin Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Kızım, 2021 yılı Kasım ayında vefat eden 4/a sigortalısı annesinden yetim aylığı almakta iken 12.09.2022 tarihi itibariyle 4/a sigortalısı olarak işe başladı.

Kızımın, 19.09.2022 tarihinde banka hesabına yatırılacak olan yetim maaşını çekmesi halinde bu tutar SGK tarafından geri istenir mi? Mustafa A.

Kız çocuklarına bağlanan ölüm (yetim) aylıkları, 5510 sayılı SSGSS Kanununun 34. maddesine 7103 sayılı Kanunla eklenen istisna hüküm saklı kalmak kaydıyla;

– Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,

– Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,

– Evlendikleri,

tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

Bu bağlamda, kızınız 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmuş ise almakta olduğu yetim aylığı 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihi izleyen ödeme dönemi başından (19 Eylül 2022) itibaren kesilir.

19 Eylül 2022 tarihinde banka hesabına yatacak aylığın çekilmesi halinde bu tutar SGK tarafından geri istenir.

SSK'lı eşten ve Bağ-Kur'lu babadan aylık alınabilir mi?

Teyzem SSK emeklisi eşinden dul aylığı alıyor. Aynı zamanda Bağ-Kur emeklisi babasından yetim aylığı alabilir mi? Derya D.

Teyzenizin eşinin ve babasının ölüm tarihlerini paylaşmamışsınız. Ayrıca teyzenizin kendi sosyal güvenlik durumu hakkında da bilgi vermemişsiniz. Bu bağlamda sorunuz teyzenizin herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmadığı ve kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı almadığı varsayımıyla yanıtlanmıştır.

Her ikisinin de ölüm tarihleri 30 Eylül 2008 sonrası ise 5510 sayılı SSGSS Kanununun 54. maddesine göre, teyzenize hem eşinden hem babasından aylık bağlanmaz. Tercih ettiği aylık bağlanır.

Eşinin vefat tarihi 1 Ekim 2008 öncesi ise, eşinin ve babasının sigortalılık statülerinin farklı olması nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olan babasından da aylık alabilir.

Tescil kaydını düzeltmek için ne yapmalı?

SGK sisteminde 4/a tescil kaydım 02.06.1996 görünüyor. Ancak ilk sigorta prim ödeme 02.09.1999. Staj yapmadım. Ne yapmam gerekir? cctv

02.06.1996 gözüken tescil kaydınız doğru ise adınıza ilk defa sigorta primi ödendiğine ilişkin kaydınızın düzeltilmesi için bağlı olduğunuz SGK il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezine başvurmalısınız.

Dosyanızdaki bilgiler sisteme yanlış aktarılmış ya da prim günlerinize ilişkin SGK'ya yapılan bildirimde sigorta sicil numaranız yanlış yazılmış ve hizmetleriniz başka bir sigortalının dosyasına kaydedilmiş olabilir.

İşe giriş bildirgeniz verilmiş olup da sigortalı çalışmalarınız bildirilmemiş ise hizmet tespit davası açabilirsiniz. Mahkemece sigortalılık hizmetlerinizin tespit edilmesi durumunda, mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 20.09.2022)

GÜNDEM