BASINDAN YAZILAR
Tekstili Kurtarma Planı: ÖZEL DESTEKLER DEVREYE SOKULDU - MuhasebeTR

Tekstili Kurtarma Planı: ÖZEL DESTEKLER DEVREYE SOKULDU

İlk kez bir sektöre özel destekler devreye sokuldu. İşte 3 bakanın açıkladığı kritik teşvikler

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı'nın ilk kez bir sektörle ilgili hazırlanan stratejik eylem planı olduğunu, bu planla ilk kez bir sektöre özel desteklerin devreye sokulduğunu bildirdi. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı, Türkiye İstatistik Kurumu'nda, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı toplantıda açıklandı.

Eylem Planı'nı açıklayan Bakan Çağlayan, ortaya çıkan çalışmanın, hükümet ve özel sektörün ortak çalışması ve mutabakatıyla oluştuğunu, bu çalışmanın bir sektörle ilgili hazırlanan ilk stratejik eylem planı olduğunu kaydetti. Bunun önemine dikkati çeken Çağlayan, ''Bu plan, Türkiye'nin uzun yıllar lokomotifi olan ve olmaya devam edecek tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve deri sektörü için hazırlanmış ve ilk kez bir sektöre özel destekler devreye sokulmuştur'' dedi.

Çağlayan, söz konusu planda öngörülen değişim ve dönüşüm sürecinde sektörün yüksek kalitede moda, tasarım, marka ve bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya dönüştürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Strateji belgesi çerçevesinde sektörün içinde bulunduğu ve gelecekte yaşayacağı rekabet pastası göz önüne alınarak yapılan analizler neticesinde sektörde rekabet gücünü artırmak ve dönüşümü yönetmenin, küresel bir hedef olarak belirlendiğini dile getiren Bakan Çağlayan, stratejinin hayata geçirilmesini teminen tedbirlerin bir eylem planına bağlandığını, bu tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü ve AB normlarına uygun biçimde şekillendirildiğini söyledi.

Eylem planındaki faaliyetlerin ve stratejilerin yürütülmesinin takip ve koordinasyonunun bakanlığının sorumluluğunda olduğunu anlatan Çağlayan, başarının sağlanmasının, sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli ilave tedbirlerin alınmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Bu amaçla bakanlık bünyesinde sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması için Yürütme İzleme Grubu oluşturulduğunu bildiren Çağlayan, ''Derhal devreye sokulacak strateji eylem planında 2 ana eylem ve 7 tedbir başlığı altında toplam 28 eylem yer almaktadır'' dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yerlere taşınanlara, 1 Ocak 2009 ve 31 Aralık 2014 döneminde, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, SSK işveren primi indirimi, kurumlar ve gelir vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi teşviklerin sağlanacağını bildirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile sektörle ilgili sivil toplum örgütü başkanları ve bürokratlar katıldı.

Çağlayan, toplantıda yaptığı konuşmada Eylem Planı hakkında bilgi verirken, derhal devreye sokulacak Stratejik Eylem Planı'nda 2 ana eylem, 7 tedbir başlığı altında 28 eylemin yer aldığını söyledi.İŞLETME KAPASİTELERİNİN DESTEKLENMESİ VE MALİYETLERİN AZALTILMASInayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, İşletme Kapasitelerini Destekleyerek İşletmelerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması ana eyleminin altında, İşletme Kapasitelerinin Desteklenmesi ve Maliyetlerin Azaltılması başlıklı 2 tedbir ve 3 eylemin yer aldığını anlattı.

Bu çerçevede, sektörde rekabet gücünün geliştirilmesi için işletmelere bilgi, danışmanlık ve doğrudan destek sağlanacağını ifade eden Çağlayan, eylem stratejisinde belirtilen prensipler çerçevesinde, sektöre yatırım desteklerinin verileceğini açıkladı.TAŞINANLARA DESTEKBakan Çağlayan, mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine taşınmalarına çeşitli desteklerini verileceğini bildirdi.

Çağlayan, tekstil, hazır giyim-konfeksiyon, deri ve deri ürünleri sektörlerinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan Strateji Belgesi Eylem Planı'nda yer alan, ''mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden, kalkınmada öncelikli yörelere (özellikle Doğu ve Güney Doğu illerine) taşınmalarına yönelik çeşitli destekler verilmesi'' başlıklı eylemin uygulanmasına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir anlayış birliği oluştuğunu söyledi.

Tekstil, hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve asgari 30 kişilik istihdam sağlayan işletmelerin, daha sonra belirlenecek illere taşınmaları halinde, yeni teşvik sisteminde yer alacak desteklerden de yararlandırılacağını belirten Çağlayan, şöyle devam etti:

''Yeni teşvik sisteminde taşınılacak illerde yeni yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, SSK işveren prim indirimi, kurumlar ve gelir vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler öngörülmektedir. Bu illere taşınacak söz konusu sektörlerdeki firmaların da taşınmanın mahiyetine bağlı olarak bu teşviklerden yararlandırılması öngörülmektedir.

Bu desteklerden fiilen taşınan firmalar yararlanacaktır. Taşınacak firmalara yönelik bu imkan 1 Ocak 2009-31 Aralık 2014 dönemini kapsayacak. Dolayısıyla erken taşınan firmaların desteklerden yararlanma süreleri de daha uzun olacak.

Taşınma işleminin hızla yapılmasını teminen, 2009 yılı sonuna kadar taşınacak olan firmalara ayrıca taşınma desteği verilecek. Taşınılacak illerde mevcut tesislerden 5084 sayılı kanundan yararlanmaya devam edenler, söz konusu kanunda kendilerine sağlanmış imkanları belirlenmiş sürelerin sonuna kadar kullanabilecek. Kanun kapsamında süresi dolmuş olan mevcut tesislere sadece sosyal güvenlik primi indirimi desteği sağlanacak.''

Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile getirilen arıtma tesislerine yönelik enerji desteğinin 1 Ocak 2009'dan itibaren uygulanmasına başlayacak şekilde gerekli çalışmaların süratle tamamlanacağını bildiren Çağlayan, bu konuda hazırlanacak yönetmelikle Bakanlar Kurulu yetkisinde olmak üzere, yüzde 50'ye varıncaya kadar enerji desteği sağlanacağını söyledi.

Bakan Çağlayan, 5627 sayılı sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki yönetmeliğin de hızla tamamlanarak bu çerçevede sağlanacak desteklere işlerlik kazındırılacağını kaydederek, bu çerçevede ilgili bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde enerji yoğunluğu ve enerji verimliliği konusunda, işletmelerin 500 bin YTL'ye kadar yatırımlarının yıllık yüzde 20'sinin yani 100 bin YTL'ye kadar kullanılan enerji konusunda destek verileceğini bildirdi.İŞ ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİBakan Çağlayan, bu çerçevede 2 ana eylemden biri olan ''İş Ortamının Geliştirilmesi'' ana eyleminin altında, Hukuki ve İdari Düzenlemeler, Altyapının Geliştirilmesi, Finansal Araçların İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Üretim Altyapısının Geliştirilmesi başlıklı 5 tedbir ve toplam 25 eylemin gerçekleştirileceğini bildirdi.HUKUKİ VE İDARİ DÜZENLEMELERHukuki ve idari düzenleme eylemleriyle, kümelenmeyle ilgili hukuki düzenlemelerin oluşturulacağını, sektörde ihtiyaç duyulan standartların geliştirileceğini, piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkinleştirileceğini, sektörle ilgili istatistiki verilerin AB normlarında paylaşımının serbest bırakılacağını kaydeden Çağlayan, kapasite raporlarının standardize edileceğini, tekstil ve deri sektörleri çevre ve insan sağlığına uygun üretime yönlendirilmesine dönük hukuki altyapının sağlanacağını söyledi.

Bakan Çağlayan, el dokuma halı ihracatında ekspertiz raporu sorunun çözüleceğini, AB'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları'na Türkiye'nin de taraf olması sağlanarak anlaşmaların Türkiye'yi de kapsayacak şekilde eş zamanlı olarak ve Türkiye hassasiyet ve öncelikleri dikkate alınarak yapılmasının temin edileceğini ifade etti.

Sektörde ithalatta koruma önlemlerinin etkin biçimde uygulanacağını ve düşük değerli ithalatın önlenmesine yönelik tedbirlerin etkinleştirileceğine dikkat çeken Çağlayan, dahilde işleme rejimi kapsamında sektörün karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin alınacağını kaydetti.ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ DÜZENLEMELERİÇağlayan, altyapının geliştirilmesi düzenlemeleriyle de sektörün ihtiyaç duyduğu kümelenme çalışmalarının sonuçlandırılacağını, ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon bilincinin yaygınlaştırılacağını ve uygulanmanın etkinleştirileceğini, ihtiyaç duyulan alanlarda, marka, tasarım, pazarlama bilincinin yaygınlaştırılması ve etkin uygulanmasının sağlanacağını, üniversite-sanayi işbirliğinin derinleştirileceğini söyledi.FİNANSAL ARAÇLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ DÜZENLEMELERİBakan Çağlayan, bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu altyapısı ve hacminin sektör için geliştirileceğini, Eximbank kaynaklarının geliştirileceğini, Eximbank kredilerinin bankacılık prensipleri çerçevesinde daha yaygınlaştırılmasının sağlanacağını ve sektöre sıfır faizli kredi kullandırabilmek için, KOSGEB kredi faiz desteğinin geliştirileceğini ve sürdürüleceğini ifade etti.

Çağlayan, mevcut ve alternatif finansman modelleri konusunda farkındalık yaratılması için çalışmaların yapılacağını kaydetti.İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ DÜZENLEMELERİİnsan kaynaklarının geliştirilmesinde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için tedbir alınmasının yanında, üretim altyapısını geliştirmeye dönük düzenlemeler kapsamında da, pamuk üretim altyapısının ıslah edilerek geliştirileceğini belirten Çağlayan, ırk ıslahı, rekoltenin istenilen nitelik ve miktarda sağlanması için tedbirlerin alınacağını söyledi.

Çağlayan, kütlü pamuk destekleme prim ödeme miktarının arttırılarak devam ettirileceğini, destekleme prim miktarının aynı yıla ait pamuk ekiminden önce belirlenerek ilan edileceğini vurgulayarak, sentetik hammadde üretim kabiliyetinin artırılması için, petrokimya yatırımlarının destekleneceğini, aşamalarında ortaya çıkan kalite ve verim kaybının önleneceğini ifade etti.

Bakan Çağlayan, Türkiye genelinde tekstil sektöründe yeni yatırımlara yönelik teşviklerin, aşırı kapasite artışına yol açmayacak bir anlayışla ve modernizasyon, yenileme, Ar-Ge, tasarım, teknik tekstil ile akıllı tekstil gibi alanlarla sınırlı tutulacağını bildirdi.

Sektörle mutabakat halinde hazırlanan Strateji Eylem Planı'nda her eyleme ilişkin zamanlama, sorumlu-koordinatör kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin kimler olacağı da dahil olmak üzere şeffaf bir biçimde ortaya konduğunu belirten Çağlayan, ''3D Değişim-Dönüşüm-Destek Başlıklı Stratejik Eylem Planı''nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasında yer aldığını söyledi.

Çağlayan, bu kuruluşların eylemle ilgili gelişmeler belirlenen takvim için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na rapor edeceklerini kaydederek, tedbirlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni tedbirlerin alınması amacıyla, kamu ve özel sektörün tüm taraflarını kapsayan dinamik bir mekanizmanın oluşturulduğunu, bu çerçevede ihtiyaç duyulan ilave her tedbir ve eylemin hızlı bir şekilde karara bağlanarak hayata geçirileceğini kaydetti.

(Haber Türk | 11.09.2008)

GÜNDEM