BASINDAN YAZILAR
Borçlanılabilecek Süreler - MuhasebeTR

Borçlanılabilecek Süreler

Bugüne kadar ödenen primlerle emekli olamıyorum. Ne yapabilirim? A.Y.
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Kanun'un 41. maddesi ile düzenlenmiştir: a) Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir. b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler, c) 4'üncü maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreler, h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, i) 4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, j) Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında öğrenci olarak geçirdiği sürelerin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 06.08.2022)

GÜNDEM