BASINDAN YAZILAR
Ölen Sigortalıların Dul ve Yetimlerine Verilecek Zamlı En Az Aylık/Gelirler - MuhasebeTR

Ölen Sigortalıların Dul ve Yetimlerine Verilecek Zamlı En Az Aylık/Gelirler

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında standart tek bir emeklilik çeşidi bulunmamaktadır. Keza yaşlılık, malullük, ölüm, iş kazası-meslek hastalığı sigortalarından duruma göre bir veya iki aylık/gelir bağlanması söz konusu olmaktadır. Yine bağlanacak olan aylık/gelir sigortalının çalışmaları, çalıştığı dönemler, ölmüşse ölüm tarihi ve nedeni gibi birden çok duruma göre mevcut Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ya da bu kanunla mülga SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK veyahut Tarım Bağ-Kur kanunlara göre değişmektedir. Aynı şekilde bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları da değişiklik göstermektedir.

Gelir ve aylıklar her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödenmektedir. Buna 2022/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı %42,35 olarak belirlendiğinden 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ölen sigortalıların dul eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü bulundukları anne ve babalarına belirtilen durumlar tek tek göz önünde bulundurularak SGK tarafından yeniden belirlenmektedir.

2000 YILINDAN ÖNCE OLAN SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN ÖLÜM GELİRLERİ

SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

SGK KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA ÖLENLERİN HAK SAHİPLERİ

SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

ÖLEN SİGORTALININ SADECE 2000 YILI SONRASI HİZMETİNİN BULUNMASI

Ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması hâlinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

4447 S. KANUNA GÖRE BAĞLANACAK ÖLÜM GELİRİ

SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

01.07.2022 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 215,70 TL olduğundan alt sınır geliri: 215,70 x 30 x %35 = 2.264,85 TL’dir.

Diğer yandan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı; 2022/Temmuz-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 215,70 x 30 x %85 = 5.500,35 TL’den, az olmayacaktır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 03.08.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM