BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücretli Çalışanların İş Göremezlik Parasındaki Artış - MuhasebeTR

Asgari Ücretli Çalışanların İş Göremezlik Parasındaki Artış

SSK sigortalılarının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde kurum tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadıkları hâllerde kendilerine halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

SGK mevzuatı gereğince belirtilen hâllerde sigortalılara, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre yeni belirlenen asgari ücret muvacehesinde belirtilen ödenekler de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zamlı olarak ödenmiştir. Yapılan bu zammın 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olması öngörülmüşken 1 Temmuz  tarihinden itibaren yeniden belirlenen ve yaklaşık %30 oranında artırılan yeni asgari ücretle birlikte artık yeni asgari ücrete göre 1 Temmuz 2022-31.12.2022 tarihleri arasında zamlı geçici iş göremezlik alt sınırları uygulanacaktır.

ALT SINIRDAKİ ARTIŞ

SGK (5510 s.) Kanunu uyarınca  (4/1-a) ve (4/1-b)  ve diğer sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı; 01/07/2022 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 215,70 TL altında hesaplanmış olanların, 1/7/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 215,70 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.

Buna göre 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde en az geçici iş göremezlik ödenekleri 166,80 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanırken, 1 Temmuz 2022-31.12.2022 tarihleri arasında 215,70 TL olarak belirlenen asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.

Hastalık hâlinde SGK ilk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği parası vermemektedir. Hastalık hâlinde verilecek (rapor parası) geçici iş göremezlik ödeneği,

  • Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
  • Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi oranındadır. Bu durumda ayakta tedavi gören hastalar yatarak tedavi gören hastalara göre daha fazla ödenek almaktadır.

Hastalık hâlinde geçici iş göremezlik parası için hâlen çalışıyor olmak ve hastalıktan önce en az 90 gün sigorta priminin bulunması gerekmektedir.

ÇIRAKLARIN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı da 1/07/2022 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 107,85 TL altında hesaplanmış olanların, 1/7/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 107,85 TL asgari günlük kazanç üzerinden, hesaplanacaktır.

2022 yılının ilk 6 aylık dönemde çırakların geçici iş göremezlik ödenekleri 83,40 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanmıştır.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞ GÖREMEZLİK

 Çalışanların iş kazalarına maruz kalmaları veya meslek hastalıklarına tutulmaları hâlinde hastalıktan farklı olarak iş göremez kaldıkları her gün için SGK ödeme yapmaktadır.

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarında sigortalının hastalıkta olduğu gibi bir yıl içinde en az 90 gün prim ödeme şartı da yoktur.

Diğer yandan sigortalı kadının analığı hâlinde, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede, çalışmadığı her gün için SGK geçici iş göremezlik ödemesi yapmaktadır. Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri de doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Bunun için de doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca istirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç), istirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması ile doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması şartları da aranmaktadır.

Belirtilen hâllerde asgari ücretli olarak çalışan sigortalıların iş göremez olmaları hâlinde yeni artış oranında her gün için geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanacaktır.

"Bilginin en büyük düşmanı, bilgisizlik değildir; bildiğini zannetmektir."

Stephen Hawking

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 13.07.2022)

GÜNDEM