BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteği - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteği

Asgari ücrete önce Ocak ayında yüzde 50'ye yakın bir artış yapıldı, ardından asgari ücrete kadar olan ücret gelirlerine vergi istisnası getirildi, yine çalışanların alım gücünün arttırılması içinde 2022 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 bir artış daha yapıldı.

İşverenlerin istihdam maliyetlerini düşürmek için de 01/07/2022 tarihinde TBMM'de kanunlaşan 7417 sayılı Kanunla 100 TL destek geldi. İşverenlere sektör ayrımı olmaksızın işsizlik sigortası fonundan karşılanmak üzere işçi başına aylık 100 TL asgari ücret desteği sağlanacak. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2021 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği 2022 Temmuz ayı itibarıyla sürdürülmeye devam edilecek.

Sektör ayrımı olmaksızın 4/(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsayacak destek için başvuruya gerek bulunmamaktadır.

Şartları sağlayan çalışanlar için işverenlere otomatik olarak 2022 Temmuz ayından itibaren asgari ücret desteği sağlanacak ve MUHSGK'da ödenecek primlerden otomatik olarak mahsup edilecektir.

a) Uygulamada 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2022 yılı Temmuz ila Aralık dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Ancak prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Asgari Ücret Desteğinin uygulanacağı dönemde, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/ (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık dönemi için SGK'ya bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri hakkında Asgari Ücret Desteği uygulanmayacak.

Ancak, ilgili ayda 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulanmaya devam edecek.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu işyerlerinde asgari ücret desteği uygulanmayacak.

Ancak SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece işverenlerin Asgari Ücret Desteğinden yararlanması mümkün olacak.

2021 yılı günlük kazançları 179 TL altında kalan çalışanlar için uygulanacak Asgari Ücret Desteği uygulamasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacak. 2021 yılından önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak 2021 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri çalıştırdığı tüm sigortalılar için asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 2021 yılında baz alınacak günlük kazanç 477 Türk lirası olarak ve 2021 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/a kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmayacak.

Kamu idareleri tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecek.

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacak.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 08.07.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM