BASINDAN YAZILAR
Yeni Asgari Ücretin Neti, Brütü ve İşverene Maliyeti - MuhasebeTR

Yeni Asgari Ücretin Neti, Brütü ve İşverene Maliyeti

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın yanı sıra işverenleri de yakından ilgilendirmektedir. 6 ay önce cari asgari ücretin, 2021 yılında uygulanan asgari ücrete göre net %50’den fazla artırılmasına rağmen içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon rakamlarına bağlı olarak artan hayat pahalılığıyla birlikte mevcut asgari ücretin bir yıl boyunca uygulanmasının çalışanları çok zor durumda bırakacağını daha önceki yazılarımızda defalarca gündeme getirmiştik.

Asgari ücret yeniden belirlenecek mi belirlenmeyecek mi derken nihayet yeniden belirlenerek resmen ilan edildi. Böylece yeniden 2016 yılı öncesinde olduğu gibi asgari ücret şimdiden aynı yıl içinde ikinci kez belirlenmiş oldu.

Yasa gereği asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekmektedir. Bu sene ocak ayında uygulanan asgari ücrete göre %30’dan fazla artırılan asgari ücretin neti, brütü ve işverene maliyeti bu yazımızda ele alınmıştır…

YENİ ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

01/Temmuz /2022-31/Aralık/2022 döneminde geçerli olacak olan asgari ücretin brütü 6.471,00 TL olarak uygulanacaktır.

Asgari ücretten %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası, %15 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Bu kesintilere damga vergisi de ilave edildiğinde toplamda 4 kalemde kesinti yapılmaktadır. En düşük gelir grubunda yer alan asgari ücretlilerden %30’dan fazla kesinti yapılmasının adil olmadığını önceki yazılarımızda birkaç kez gündeme getirmiştik.

2022/Ocak ayında ilan edilen asgari ücrette olduğu gibi yeni asgari ücret de gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulmuştur. Böylece brüt asgari ücretten aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere sadece %14 oranında SGK işçi payı ile %1 oranındaki işsizlik sigortası payı kesilecektir. Vergi kesintisi ise olmayacaktır. Sonuçta asgari ücretli işçinin eline net 5.500,35 TL geçecektir.

İŞVERENE MALİYETİ 7.603 TL

Aşağıda yer verdiğimiz tablodaki hesaplamada %20,5 olan işveren SGK uzun vadeli sigorta kolları priminden %5 oranındaki SGK teşviki düşürülerek hesaplama yapmıştır. Dolayısıyla kaçak ya da sahte sigortalı çalıştıran veya SGK prim borcunu ödemeyen işverenlerin maliyeti %5 daha fazla olacağından 7.797,5 TL’ye kadar yükselecektir.

Yasa gereği asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.

İşçilere, Asgari Ücret Komisyonca belirlenen ve Resmî Gazete’de yayımlanan asgari ücretlerden daha düşük ücret ödenmesi kanunen yasaklanmış durumdadır. Bu konuda işçinin iradesi ile iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulsa bile geçerli olmayacaktır.

Yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir işverenin SGK uzun vadeli sigorta kolları priminden %5 oranındaki SGK teşviki düşürülerek yaptığımız hesaplamaya göre önceki (01/01/2022-30/06/2022) dönem uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 TL iken yeni asgari ücretin (1 Temmuz’dan geçerli olan) maliyeti 7.603,43 TL’ye yükselmiştir. Böylece işverenlerin maliyeti 1.723,73 TL artmış olmaktadır. Bu maliyetten işverenlere sağlanacak işçi başına 100 TL asgari ücret desteği düşüldüğünde aradaki fark 1.623,73 TL’ye düşecektir…

                ***

“Zihnini harika olumlu düşüncelerle besle, çünkü asla düşündüğünden daha yükseğe çıkamazsın.” Benjamin Disraeli

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 04.07.2022)

GÜNDEM