BASINDAN YAZILAR
Memuriyetten Ayrılmadan Bu Püf Noktalarına Dikkat! - MuhasebeTR

Memuriyetten Ayrılmadan Bu Püf Noktalarına Dikkat!

Çayda dem memurda kıdem önemlidir. Memurun kıdem tazminatı emeklilik ikramiyesidir. 2008/Ekim ayı başından önce memuriyeti bulunan memura ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında Emekli Sandığı Kanun Hükümleri esas alınmaktadır. Buna göre emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerine, her tam fiilî hizmet yılları için aylık bağlamaya esas tutarlarının bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir. Diğer yandan Emekli Sandığı Kanununa göre henüz emeklilik şartlarını yerine getirmeden memuriyetten ayrılanlara da belirli şartlarda emeklilik ikramiyesi verilmektedir.

Okurlarımızdan gelen sualler çerçevesinde memuriyetten ayrılmak isteyen kamu görevlileri; bu yazımızda açıklayacağımız şartları yerine getirmeleri hâlinde emeklilik ikramiyesi haklarından mahrum kalmayacaklardır.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Memur ve diğer kamu görevlisi olarak geçen sürelere emekli ikramiyesi verilmesi için İş Kanununda yer alan kıdem tazminatı şartları esas alınmaktadır.

Buna göre ikramiyeye hak kazanmada Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışan memurlardan Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanununa göre 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı bağlananlar, memuriyet sürelerinin eski (1475 sayılı) İş Kanunu’nda belirtilen kıdem tazminatına hak kazandıran şartlara uygun biçimde sona ermesi şartlarına bakılarak işlem yapılmaktadır. Bu esaslar dikkate alınmadan memuriyetten istifa hâlinde çalışılmış olan süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

Diğer yandan iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler emekli ikramiyesi ödenmesinde dikkate alınmamaktadır.

EVLENME VE ASKERLİK SEBEPLERİ İLE MEMURİYETTEN AYRILMA

Kadın işçi, iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirirse, kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Kadın işçinin evlilik nedeniyle bu tazminatı alabilmesi için resmî nikâhla evlenmiş olması gerekmektedir. Buradan hareketle aynı şekilde kadın memurlar da en az 1 yıllık keseneklerinin bulunması hâlinde resmî nikâhla evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kendi iradeleri ile işten ayrılmışlarsa emeklilik ikramiyesine hak kazanacaklardır.

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kendi isteği ile ayrılan erkek sigortalılar da İş Kanununa göre kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Buradan hareketle aynı şekilde erkek memurlar da en az 1 yıllık keseneklerinin bulunması hâlinde askerlik nedeniyle işten ayrılmışlarsa emeklilik ikramiyesine hak kazanacaklardır.

YAŞ DIŞINDA ŞARTLARI YERİNE GETİREREK İKRAMİYEYE HAK KAZANMA

Yaş hariç emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan alacakları “kıdem tazminatı alabilir” yazısını ibraz edip bu sebeple istifa etmeleri hâlinde kıdem tazminatı alabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Buna göre;

  • 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahipken ayrılan sigortalılar ile
  • 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayıp 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahipken veya sadece 7000 prim ödeme gün sayısına sahipken ayrılan sigortalılar,

İş Kanuna göre kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Buradan hareketle kadın veya erkek memur işe giriş tarihine göre bu şartları yerine getirerek işten ayrılmış ise yine emeklilik ikramiyesine hak kazanacaktır. Bu şartlar yerine getirilmeden örneğin 3550 gün kesenek ödenmiş iken istifa eden memur maalesef bu çalışmaları için emeklilik ikramiyesine hak kazanamayacaktır.

HAKLI SEBEPLERLE İŞTEN AYRILANLAR

İş Kanununa göre kıdem tazminatına hak kazanmada öngörülen diğer şartlar;

  • İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
  • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır. Benzer nedenlerle işten ayrılan memurlar da emeklilik ikramiyesine hak kazanmaktadır.

Son olarak memurun görevine son verilmesi, devlet memurluğundan çıkarma, kamu görevinden çıkarılma… gibi görevine son verilenlerin kamuda çalıştıkları sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenmediğinin altını çizelim.

              ***

“Hayat bir ayna gibidir. Tebessüm ederseniz, o da size tebessüm eder.” Peace Pilgrim

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 25.06.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM