BASINDAN YAZILAR
Ek Göstergede Dikkate Alınacak Parametreler İle Yansımaları - MuhasebeTR

Ek Göstergede Dikkate Alınacak Parametreler İle Yansımaları

2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge imkânı verileceği açıklanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında 3600 ek gösterge ile ilgili ilk somut adım Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm memur ve kamu görevlilerinde ek gösterge beklentisi oluştu. Nitekim geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmada, kapsamın genişletilerek tüm kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanmasının sağlanacağı açıklandı. Yapılacak bu düzenlemelerde genel olarak kamu personelinin mevcut ek gösterge durumlarına göre oranların belirlendiği anlaşılmaktadır.  

Ek göstergede artış formülü netleşti

Daha önceki yazılarımızda müteaddit kez dile getirdiğimiz üzere yarım asrı aşkın yürürlükte bulunan Devlet Memurları Kanunu’nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı ve görev ve sorumlulukları nazara alınarak sadece nicelik olarak fazla olan 4 meslek mensubu değil, tüm kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesinde faydalanmaları gerektiğini altını çizerek vurgulamıştık. Bu meyanda 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanacak olmasını olumlu bulduğumu ifade etmek isterim.

Henüz TBMM’ye yasa teklifi intikal etmemekle birlikte Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecektir. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak.

Emekli aylıklarına yanısması

Yapılacak düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 TL ile 1.391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5.627 TL’den 6.861 TL’ye çıkacaktır. Mevcut emeklilik sistemi gereğince bu artışlar hâlihazırda emekli olanlara da yansıyacaktır.

Emeklilik ikramiyesinin yansımaları

Ek gösterge düzenlemesiyle emekli ikramiyesi 202.909 TL olan kamu personelinin ikramiyesi 247.408 TL’ye çıkacaktır. Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5.727 TL’den 6.961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1.391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme alacak.

Meslekler bazında bakıldığında yapılacak düzenlemenin en fazla emeklilik ikramiyesinde 50.150 TL artışla 4 yıllık yükseköğrenim mezunu din görevlileri ile hemşirelerin en avantajlı oldukları bu meslek gruplarını bekçi, uzman erbaş/jandarma, polis, öğretmen, avukat, teknik hizmetler…sınıflarında yer alan grupların 44.500 TL farkla izledikleri görülmektedir. Belirtilen rakamlar en az 30 yıl hizmeti olan 1. dereceliler için söz konusudur.

2023’ten önce faydalanmak yok!

Öğretmenlerimizin kafalarının karışmaması için tekrar hatırlatalım. Öğretmenlerin ek göstergesi daha önceden Meslek Kanunu’nun 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kesinleşmiştir. Yeni yapılacak düzenlemeyle bir ilgisi yoktur. Bahse konu kanunda ek gösterge düzenlemesi yer almakta olup 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Netice itibarıyla kamu personeli ne zaman emekli olursa olsun ek gösterge artışından kaynaklanan farklar yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik aylıklarına yansıyacaktır. Ancak emekli ikramiyelerine yansımasından faydalanmak isteyenlerin ise 2023 Ocak ayından önce emekli olmamaları gerekmektedir.

Emeklilik ikramiyesine ilişkin düzenlemeden bekledikleri artışı görememesi nedeniyle yakınan kamu şefleri ve diğer kamu çalışanı değerli okuyucularımıza düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin TBMM’ye gelmesi ve yasalaşmasının zaman alacağını bu süre zarfında değişikliklerin muhtemel olduğunu belirtelim.

“Her şeyi bildiğini sanan insanlar, bilenler için büyük bir sıkıntıdır.” 

Isaac Asimov

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 13.06.2022)

GÜNDEM