BASINDAN YAZILAR
6111 ve 7103 Teşvikinden Farklı İşyerinden Borcu Olan İşverenler De Yararlanabilir - MuhasebeTR

6111 ve 7103 Teşvikinden Farklı İşyerinden Borcu Olan İşverenler De Yararlanabilir

Bir mükellefimizin farklı şehirlerde 8 ayrı işyeri dosyası var. Bina inşaatı yaptıkları iki dosyada borçları olmamasına rağmen diğerlerinde SGK borçları var. Borcu olmayan bina inşaatlarında 6111 ve 7103 şartlarını sağlayan işçiler var. Bu işyerlerinde 6111 ve 7103 teşvikinden yararlanabilir mi?

Beş puanlık prim indiriminden yararlanılma şartlarında yapılan değişikliklerin açıklandığı 2021/26 ve 2021/30 sayılı Genelgelerde, 2022/Ocak ayına ait MUHSGK’dan başlanılarak aynı vergi kimlik numarası/TC kimlik numarası ile Türkiye genelinde faal veya gayri faal herhangi bir işyeri dosyasından vadesi geçmiş prim veya idari para cezası borcu bulunan işverenlerin, söz konusu konusu borçlar ödenmediği veya taksitlendirilmediği sürece vadesi geçmiş borcun bulunmadığı işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanamayacakları açıklanmıştır.

Diğer taraftan, beş puanlık prim indiriminden yararlanma şartlarının düzenlendiği 5510/81-(ı) bendinin son cümlesinde “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla beş puanlık prim indiriminde Türkiye genelinde borç sorgusuna geçilmesiyle birlikte, uygulamada ikili teşvik olarak adlandırılan bazı teşvikler de bu uygulamadan etkilenmektedir.

Ancak 6111 teşviki ile 7103 teşvikinden yararlanılması sırasında farklı işyerinden kaynaklanan vadesi geçmiş bir borç olsa da bu durum 6111 ve 7103 teşviklerinden yararlanılmasına engel olmadığı gibi yararlanılan teşvik tutarını da değiştirmemektedir.

Şöyle ki,

6111 teşvikinin yasal dayanağını oluşturan 4447/Geçici 10. maddede “Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 6111 teşvikinden yararlanılması sırasında, işverenin Türkiye geneli vadesi geçmiş borcunun bulunmaması halinde %20,5 oranındaki işveren hissesi için, önce %5 oranında beş puanlık prim indirimi, ardından %15,5 oranında 06111 indirimini uygulanmaktadır. Buna karşın farklı bir işyerinden vadesi geçmiş borcun olmasına rağmen 06111 teşvikinden yararlanılacak işyerinden dolayı vadesi geçmiş borcun olmaması halinde, uygulama değişikliği sonrasında %20,5 oranındaki işveren hissesinin tamamı için 06111 indirimi uygulanmaktadır.

Dolayısıyla farklı işyerinden vadesi geçmiş borcu olan işverenler tarafından borcunun bulunmadığı işyerinden dolayı 06111 teşvikinden yararlanılması sırasındaki tek değişiklik, beş puanlık kısma isabet eden tutar evvelce Hazine tarafından karşılanmakta iken, yapılan değişiklikle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

7103 teşvikinde ise teşvikin yasal dayanağı olan 4447/Geçici 19. maddede, ödeme vadesi geçmiş borcun bulunmama şartına işyeri bazında bakılacağı öngörülmüş, ayrıca teşvikten öncelikle beş puanlık prim indiriminin uygulanacağı yönünde herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Haliyle 7103 teşvikinin beş puanlık prim indirimi ile birlikte uygulanmadığı ve vadesi geçmiş borç sorgusunun işyeri bazında yapılıyor olması nedeniyle aynı işverenin diğer işyerlerindeki vadesi geçmiş borçlar, 7103 teşvikinden yararlanılan ve vadesi geçmiş borcu bulunmayan işyerinden dolayı 7103 teşvikinden yararlanılmasına engel olmayacaktır.

UZUN SÜRELİ İSTİRAHATLERDE, RAPOR ONAYLARI 10’AR GÜN ARAYLA YAPILABİLİR

Bir çalışanımız 12/5/2022 ila 11/6/2022 tarihleri arasında raporlu. Geçici iş göremezlik ödeneğini daha erken alabilmesi için rapor onaylarını nasıl yapmamız gerekir? İbrahim Y.

2016/21 sayılı SGK Genelgesinde “Sigortalılara rahatsızlıkları sebebiyle sağlık hizmet sunucularınca 10 günün üstünde istirahat raporu verilmesi halinde hak ettikleri geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istedikleri konusunda işverenlerine talepte bulundukları takdirde ve işverence ilgili süreler için bildirim yapılması halinde Kurumca ödenekleri ödenecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, 10 günden fazla süreyle istirahat raporu almış sigortalıların, Çalışmadığına Dair Bildirim Uygulamasından 10’ar günlük sürelerle istirahat raporlarının onaylanması halinde, sigortalıların 10’ar günlük süreyle geçici iş göremezlik ödeneği almaları mümkün olacaktır.

Bu durumda 12/5/2022 ila 11/6/2022 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalının;

-21/5/2022 tarihinde; 12/5 ila 21/5 tarihleri arasındaki rapor onayı,

-31/5/2022 tarihinde; 22/5 ila 31/5 tarihleri arasındaki rapor onayı ,

-İstirahat raporunun kalan süresine ilişkin kısımlarının onayları da aynı şekilde 10’ar günlük sürelerle

Yapılabilecektir.

10 günlük süre raporun en erken onaylanacağı süre olup, 10 günlük süre geçtikten rapor onayı yapılacağı durumlarda raporun başladığı tarih ile raporun onaylanacağı tarih arasındaki geçen süre kadar onay yapılması da mümkündür.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 20.05.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM