BASINDAN YAZILAR
Reformla hayatımıza gelen yenilikler / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Reformla hayatımıza gelen yenilikler / Erdal Aydın

Sosyal Güvenlik Reformu adıyla bilinen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Sosyal güvenlik şemsiye altında bulunan yaklaşık 60 milyon kişi, kanunun yürürlüğe girmesi ile düzenlemelerden etkilenecek. Bu anlamda reformun neler getirdiğini okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.

Belediye başkanlarının yüzü gülecek
Emekli Sandığı'ndan emekli olduktan sonra belediye başkanı olanlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine makam, görev veya temsil tazminatı verilmemekteyken reform ile Emekli Sandığı mevzuatı çerçevesinde 15 yıl hizmeti ve 61 yaş, 25 yıl hizmeti olması şartıyla büyükşehir belediye başkanları 1.187.88 YTL, il belediye başkanları 1.039.21 YTL, ilçe ve ilk kademe belediye başkanları 593.83 YTL, diğer belediye başkanları 445.37 YTL tutarında makam, temsil veya görev tazminatları alma imkanına kavuştular.

Yurt dışına işçi götürene prim avantajı
Mevcut uygulamada sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçileri için yüzde 25 oranında topluluk sigortası veya isteğe bağlı sigorta primi alınmaktadır.
Reformla, bunlar sadece kısa vadeli ve genel sağlık sigortası kapsamında zorunlu tutulmuş, dilerlerse isteğe bağlı sigortaya devam etmeleri sağlanmıştır. Prim oranları yüzde 13.5 ila yüzde 19'a düşürülerek bu işverenlerin prim yükü azaltılmıştır.

Soydaşlarımıza hizmet borçlanması imkanı
Mevcut uygulamada bir gün için 3.5 dolar karşılığı prim alınmaktadır.
Reformla günlük borçlanma bedeli, sigortalının prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında seçeceği tutarın yüzde 32'si olarak belirlenmiştir.
Borçlanmaya esas kazancın alt sınırını farklı bir miktarda belirlemeye Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.
1989 yılından itibaren zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle Türk vatandaşlığına geçen soydaşlarımızın 3201 sayılı kanuna göre geldikleri ülkedeki hizmetlerini borçlanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Şartsız sağlık hizmeti kimleri kapsıyor?
Mevcut uygulamada acil haller de dahil olmak üzere herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Reformla, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, bakıma muhtaç kişiler, acil haller, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile bulaşıcı hastalıklarda genel sağlık sigortalısının 30 gün priminin bulunup bulunmadığı veya borcu olmaması şartı arananlarda bu borcun olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmektedir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 04.09.2008)

GÜNDEM