BASINDAN YAZILAR
Emekli Aylığı Ne Zaman Birikmeye Başlar? - MuhasebeTR

Emekli Aylığı Ne Zaman Birikmeye Başlar?

4/c statüsünde açıktan emekli olacak bir kişinin emekli maaşı ne zaman birikmeye başlar? Başvuru dilekçesi tarihini takip eden aybaşından itibaren mi, yoksa çalışmış olduğu kurumdan istenen emeklilik sevk onayı tarihini takip eden ay başından itibaren mi? İsmi saklı

4/c (Emekli Sandığı) iştirakçiliği/sigortalılığı herhangi bir nedenle sona ermiş olanların (açıktayken) emeklilik başvuruları, doğrudan SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

Adi posta yolu veya kargo ile veyahut kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda, emeklilik talep tarihi olarak dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen emeklilik taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul ediliyor.

Aylığa hak kazanılan tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini Kuruma veremeyenlerin bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul ediliyor.

Herhangi bir nedenle iştirakçiliği sona ermiş ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış bulunanlar ile iştirakçiliği sona ermiş ve 4/a (SSK) kapsamında veya 506 sayılı Kanun'un geçici 20. maddesinde belirtilen banka sandıklarında sigortalı olarak çalışanların işten ayrılarak, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanların ise sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan etme şartı aranmaksızın, tahsis (emekli aylığı) talebinin SGK kayıtlarına girdiği tarihi izleyen ayın 1'inden itibaren emekli aylıkları bağlanıyor.

Bu bağlamda emekli aylığınız, yukarıda izah edilen şekilde esas alınacak emeklilik başvuru tarihinizi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanacağından, çalıştığınız kurumdan alınacak emekliye sevk onay tarihini değil, emekliye başvuru tarihinizi izleyen ayın 1'inden itibaren birikmeye başlar.

İşveren tekrar işe almak zorunda değil

2017 yılında borçlarımı ödemek için 3600 gün belgesi  alarak, çalıştığım özel şirketten kıdem tazminatımı alarak ayrıldım. Tekrar çalışmam gerekince yaptığım başvuruya “Kıdem tazminatını alan kişiyi tekrar almıyoruz” dediler. Bunun yasada yeri var mı? Cemil Ö.

Sebebi ne olursa olsun, SGK'dan aldığınız kıdem tazminatı yazısına istinaden, kıdem tazminatınızı da alarak kendi isteğinizle işten ayrılmışsınız. Yasada “Kıdem tazminatını alan kişinin tekrar işe alınmayacağına” ilişkin bir hüküm yok. Ancak Yasada, “İşverenin, kıdem tazminatını alarak kendi isteğiyle işten ayrılan kişiyi, talebi halinde tekrar işe almak zorunda olduğuna” ilişkin de hüküm yok. Ayrıldığınız işyerinde tekrar işe alınmanız tamamen işverenin takdirinde. İsterse tekrar işe alır, isterse almayabilir.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 30.04.2022)

GÜNDEM