BASINDAN YAZILAR
Sağlık Çalışanlarının SGK Bildirimlerine Dikkat! - MuhasebeTR

Sağlık Çalışanlarının SGK Bildirimlerine Dikkat!

İşyeri hekimini ve bir sağlık çalışanımızı fiili hizmet süresi zammı yerine normalden bildirmişiz. Bu ayki bildirimleri ve geriye yönelik düzeltmeleri nasıl yapacağız, herhangi bir ceza veya borç çıkar mı? Karar okuru

Sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar 3/8/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammına dahil edilmişlerdir.

Yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarının bu işlerde geçen hizmet sürelerinin her 360 gününe beş yılı geçmemek üzere 60 gün fiili hizmet süresi zammı ilave edilmekte, ayrıca söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışmaları halinde toplam prim gün sayılarına ilave edilen prim ödeme gün sayısının yarısı üç yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

Sağlık çalışanlarının bu işlerde fiilen çalıştıkları sürelere ilişkin hizmetleri SGK’ya 29 nolu belge türü ile bildirilmektedir. Normalde 01 nolu belge türü ile bildirilen sigortalıların brüt kazançlarından % 37,5 oranında prim kesilirken, sağlık çalışanlarının 29 nolu belge türü ile bildirilen brüt kazançlarından % 38,5 oranında prim kesilmektedir.

Sağlık alanında faaliyet gösteren işyerlerinin NACE kodu SGK sistemine tanımlandığından, sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin NACE kodu SGK sistemine doğru girilmiş ise bu işyerlerinde istihdam edilen sağlık çalışanları için herhangi bir aktivasyon işlemi yapılmasına gerek olmaksızın MUHSGK’da 29 nolu belge türünün seçilmesine izin verilmektedir. Buna karşın sağlık çalışanlarının fabrika, otel, özel okul gibi işyerlerinde istihdam edilmeleri halinde 29 nolu belge türü ile bildirim yapılabilmesi için sağlık çalışanının diplomasıyla/mezuniyet belgesiyle birlikte ilgili SGK Müdürlüğüne başvurularak bir defaya mahsus işyerinin 29 nolu belge türüne tanımlanması icap etmektedir

Sağlık çalışanlarının fiilen çalışmadıkları hafta tatili, yıllık izin, UBGT günleri ve istirahatli bulundukları süreler zarfındaki prim günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında sayılmamaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanları adına yapılacak SGK bildirimlerinde ay içindeki prim gün sayısı 30 olan sigortalının hafta tatili süresi düşülerek en fazla 26 günlük süresinin 29 nolu belge türünden bildirilmesine izin verilmekle birlikte, ay içinde yıllık izin, UBGT gibi fiilen çalışmayıp ücret aldıkları günler varsa bu günler de 26 günden düşülecektir. Fiilen çalışmadıkları bu süreler zarfındaki prim günleri ise 1 nolu belge türü ile bildirilecektir.

Ayrıca sağlık çalışanının her iki bildirgede kayıtlı prim gün sayısı toplamda 30’u aşamayacağı gibi, her iki bildirgenin düzenlenmesi sırasında eksik gün nedeni olarak “25- Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama” seçeneği işaretlenecektir.

HATALI BİLDİRİMLER NASIL DÜZELTİLİR?

Sağlık çalışanlarının 29 nolu belge türü ile bildirilmesi gerekirken 1 nolu belge türü ile bildirildiği durumlarda, geriye yönelik yapılacak düzeltme işlemleri e-Bildirge V2 uygulaması ile 2020/Temmuz ve sonrası için MUHSGK uygulaması üzerinden Tahakkuk nedeni ”B- YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLMİŞ (APHB)” seçeneği vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yapılacak bildirimler sırasında, öncelikle sağlık çalışanının 1 nolu belge türünden yapılan bildirimin tamamı için iptal bildirge düzenlenecektir. Sonrasında sigortalının fiili hizmet süresi zammı kapsamında geçen süreleri için 29 nolu belge türünden kanun numarasız asıl bildirge, fiili hizmet süresi zammı kapsamında sayılmayan süreler için 1 nolu belge türünden kanun numarasız asıl bildirge tanzim edilecektir.

Bu durumda evvelce 01 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun numarası seçilerek bildirilmiş sağlık çalışanlarının ay içindeki hizmet sürelerinin bir kısmının 01 nolu belge türüne, bir kısmının 29 nolu belge türüne dönüştürülmesinin ardından ortaya çıkan fark prim borcu nedeniyle, düzeltmenin yapıldığı aylarda düzeltme işlemi yapılan sağlık çalışanları yönünden prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Dolayısıyla sağlık çalışanları adına fiili hizmet süresi zammına tabi olarak sonradan yapılan iptal/asıl bildirimler neticesinde, yalnızca bu sigortalılara münhasır olmak üzere hem 1 puanlık prim farkının, hem de evvelce yararlanılmış prim teşviklerinin gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecektir.

Diğer taraftan, sağlık çalışanlarının SGK bildirimlerinin düzeltilmesi amacıyla geriye yönelik olarak yapılan bu bildirimlere istinaden Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103/4. fıkrasına istinaden idari para cezası uygulanmamaktadır.

MAZERET İZNİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Evlilik nedeniyle mazeret iznini resmi nikah tarihinde değil de düğün yapacağımız tarihte kullanmak istiyorum, mümkün müdür acaba? Fatma D.

Mazeret izinleri kural olarak mazeretin doğduğu tarihte başlar ve mazeretin doğduğu tarihten itibaren kullanılması gerekir.

Evlilik nedeniyle kullanılacak 3 günlük mazeret izninin hangi tarihten itibaren (nikah tarihinden mi, düğün tarihinden mi) başlayacağına yönelik bir düzenleme bulunmadığından, evlilik izni nikah tarihinde kullanılabileceği gibi işçi ve işverenin inisiyatifi doğrultusunda düğün tarihinde de kullanılabilecektir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar | 29.04.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM