BASINDAN YAZILAR
Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısı ve SPEK Tespiti - MuhasebeTR

Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısı ve SPEK Tespiti

4/a kapsamında (SSK'lı) çalışanım. İnşaatlarda bazen iki üç yerde çalışıyoruz. Bu iki veya üç yerde sigortamız yatıyor. Aynı anda birinde 25, birinde 20, diğerinde 15 gün şeklinde yatıyor. İki yerden yattığı zaman birinde 20 diğerinde 15 gün olabiliyor. Bunlardan bir tanesi dikkate alınıp, diğerleri siliniyormuş. 30 günü tamamlayıp gerisini mi siliyorlar yoksa en fazla olanı alıp diğerlerini mi siliyorlar? Bir de bu fazlalıkların emekliliğe faydası var mı, silinenler emeklilik primine yansıyor mu? Adem D.

Gerek 506 sayılı SSK'nın mülga 2. maddesi gerekse 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 4/a kapsamında sigortalı sayılmış olup, yasa hükümden de anlaşılacağı üzere, kişilerin aynı anda birden fazla işyenrinde 4/a kapsamında çalışmaları mümkün.

5510 sayılı Kanun'un 3. maddesine göre sigorta uygulamalarında ay 30 gün, yıl 360 gün kabul ediliyor. Bu bağlamda, ay içinde birden fazla işyerinden bildirilen prim günleri toplamının 30 günü dikkate alınır, aşan kısmı prim günü olarak dikkate alınmaz. 5510 sayılı Kanun'un 82. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışılması nedeniyle bildirilen kazançların sigorta primine esas kazanç (SPEK) üst sınırına kadar olan kısmı dikkate alınıyor. Bu bağlamda, emekli aylığı hesabında esas alınan parametrelerden biri olan prime esas kazanç tutarı yüksek olacağından, emekli aylığına yansıması da olumlu olur.

Sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanılamıyor

Eşim 1972 doğumlu. 2013 SSK sigorta girişli. Çocuklarımız eşimin sigorta başlangıcından önce doğdular. Her iki çocuk için doğum borçlanması yapabilir mi? Bir de ne zaman emekli olabilir? Osman Y.

Mevcut yasal düzenlemeye göre doğum borçlanmasının koşullarından biri, doğumun ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması. Diğer bir deyişle, doğum borçlanması, kadın sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra doğan çocukları için yapılabiliyor. Çocuklarınızın doğumları, eşinizin ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce olduğundan, eşiniz maalesef doğum borçlanması yapamaz.

Eşiniz 4/a (SSK) statüsünden, 7.000 prim günüyle 58 yaşını, 5.100 prim günüyle 61 yaşını doldurduğunda emekli olabilir.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 28.04.2022)

GÜNDEM