BASINDAN YAZILAR
Bayram İkramiyesinde Merak Edilenler - MuhasebeTR

Bayram İkramiyesinde Merak Edilenler

Emekli, dul ve yetimlere ilk defa 2018 yılı Ramazan Bayramı'nda 1.000 lira olarak ödenmeye başlanan ve 2021 Nisan ayında 1.100 liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, bu yılın Ramazan Bayramı için 27-29 Nisan tarihlerinde ödenecek.

Emekli, dul ve yetimin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emekli ikramiyesi tutarına ilişkin oluşan artış beklentisi maalesef karşılanmadı.

Kapsam dışında olan 400 bin civarındaki banka, sigorta şirketi ve TOBB çalışanlarının dahil olduğu özel sandık emeklisi ile dul ve yetimlerinin kapsama alınma beklentileri maalesef bu bayram öncesinde de karşılık bulmadı.

Bugün, son günlerde gelen sorulardan hareketle bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri ve özellikli durumları sizlerle paylaşacağım.

KİME HANGİ ORANDA ÖDEME YAPILACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyesi;

■ İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

■ Dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya hisseleri oranında,

■ İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında,

■ Yabancı ülkelerle Türkiye arasında yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre dikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranında, ödeniyor.

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık (örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem eşinden dul aylığı; hem geçirdiği iş kazası nedeniyle sürekli iş görmezlik geliri hem emekli aylığı) alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Diğer bir deyişle, hem emekli aylığı hem de dul aylığı alana, kendi emekli aylığına bağlı olarak sadece 1.100 lira ikramiye ödemesi yapılıyor, ayrıca eşinden bağlanan dul aylığından dolayı ikramiye ödenmiyor.

DUL VE YETİMLERİN İKRAMİYESİ

Kendi emekli aylığı olmayıp, sadece dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya, bağlanan dul/yetim aylığı hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

Örneğin, kendi emekli aylığı olmayan ve eşinden yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişiye yüzde 50 oranında (550 TL), anne veya babasından yetim aylığı alan ve aylık bağlama oranı yüzde 25 olan kız çocuğuna yüzde 25 oranında (275 TL) ikramiye ödemesi yapılacak.

YENİ BAŞVURU YAPANLAR

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir veya aylık almakta olanlara ödeniyor. Emekli aylıkları, başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ramazan Bayramı da mayıs ayı içinde.

Bu bağlamda, nisan ayı sonuna kadar aylık bağlanması için başvuruda bulunanlar, bayramın içinde bulunduğu mayıs ayında gelir veya aylık alıyor olacaklarından, nisan ayında ödenmesi öngörülen bayram ikramiyelerini alabilecekler.

HACZEDİLEMİYOR

Yasa gereği emekli aylıkları SGK alacakları ile nafaka borçları için haczedilebiliyor. Bayram ikramiyelerinden ise yasa gereği, kesinti yapılamıyor ve haczedilemiyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 26.04.2022)

GÜNDEM