BASINDAN YAZILAR
Düğünde Yenilen Yemeğin Katma Değer Vergisi - MuhasebeTR

Düğünde Yenilen Yemeğin Katma Değer Vergisi

Kış mevsimini geride bırakıp, nihayet bahara ulaştık. Baharın ardından yaz. Daha ne olsun? Havaların ısınmaya başlaması ile beraber memleketimizde düğün mevsimi de başlıyor. Gerçi gençler işsizlikten yuva kuramıyor serzenişlerinizi duyar gibiyim. Ama her durumda evlenenler maddi durumlarına göre; bazen sade bir nikah töreni, bazen kır düğünü, bazen de beş yıldızlı otellerin havuz başlarında yemekli, müzikli görkemli törenlerle yuva kuruyorlar. Köylerinde davullu zurnalı düğün töreni ile evlenenleri de unutmayalım tabii ki.

Bu günlerde evlenecek olanların ailelerinden çok, düğün törenlerinin yapıldığı turizm işletmelerinde endişe hâkim. Neden diyeceksiniz? Yeme-içme hizmetinde Katma Değer Vergisi oranı %8'e indirilmesine rağmen, Maliye'nin eski tarihli özelgelerinde düğünde yenilen toplu yemeklerin %18 Katma Değer Vergisi oranına tabi olacağı şeklindeki görüşünün, yeni düzenlemelerden sonra da geçerli olup olmadığı tereddüt ve endişe yaratıyor. Bugün bu konuya ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.

1 NİSAN 2022'DE BAŞLAYAN YENİ DÖNEM

Ülkemizde belirli sektörlerde mal ve hizmet hareketliliğini artırmak ve enflasyon ile mücadele(!) kapsamında Katma Değer Vergisi indirimleri yapıldı. 29.03.2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete'de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)” yayımlandı.

Bu kararın 7'nci maddesi ile aynı kararın eki (II) sayılı listenin 24'üncü sırasında yer alan “birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklikten sonra (II) sayılı listenin konuya ilişkin 24'üncü maddesi “Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)” şeklini almıştır.

Yapılan değişiklikle, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. Diğer taraftan, bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı uygulanmaya devam edilecektir. Uygulama 1 Nisan 2022'de başlamıştır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİ DİKKATE ALARAK KONUYA AÇIKLIK GETİRMELİDİR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2011 tarihli “Yeşilköy fuar merkezi alanında verilen kokteyl, gala hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı” yine 2013 yılında verdiği “Restaurant ve çay bahçesinde verilen düğün ve kokteyl hizmetinde KDV oranı” konulu özelgelerinde bu kapsamda verilen yeme-içme hizmetinin %18 KDV oranına tabi olduğu görüşü verilmiştir.

Bu görüşler; (II) sayılı listenin 24'üncü sırasında yer alan ve artık 1 Nisan 2022'den itibaren değiştirilmiş olan düzenlemeye dayandırılmıştır. Ayrıca (II) sayılı listenin 25'inci sırasında yer alan otel gibi turizm işletmelerinde KDV oran uygulamaları ve 107 ve 108 seri numaralı KDV Genel Tebliğleri'ne atıf yapılmıştır.

YEME-İÇME HİZMETİ HANGİ ORTAMDA VERİLİRSE VERİLSİN, KDV ORANI %8'DİR

Bir mal ve hizmetin Katma Değer Vergisi'ne tabi olabilmesi için; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilmiş olması gerekmektedir. Yeme-içme hizmetinin bu çerçevede Katma Değer Vergisi'ne tabi olduğu konusunda tereddüt yoktur.

Geçiyoruz ikinci aşamaya, oran ne olacaktır? (I) sayılı listede ise %1, (II) sayılı listede ise %8 ve bu listelerde yer almıyor ise %18 oranı uygulanacaktır. Yeme-içme hizmeti nerede, hangi organizasyon çerçevesinde verilip verilmediğine bakılmaksızın ve hiçbir istisna tanınmaksızın (II) sayılı listenin 24'üncü sırasında belirlendiği üzere %8 oranında Katma Değer Vergisi'ne tabidir.

Düğün, nişan, kokteyl, gala gibi organizasyonlar çerçevesinde verilen yeme-içme hizmetinin genel orana yani %18 Katma Değer Vergisi oranına tabi olduğuna ilişkin bir düzenleme var mı? Yok.

Düğün organizasyonlarında ana unsur, yeme-içme faaliyetidir. Bu hizmetin verildiği mekânın son düzenlemelerden sonra bir önemi bulunmamaktadır. Aksini kabul edersek; aynı otelde havuz başında düğünde yenilen yemeğin Katma Değer Vergisi oranı %18 ve otelin bir başka salonunda yenilen yemeğin Katma Değer Vergisi oranı %8 olacaktır.

Hangi organizasyon kapsamında ve nerede verilirse verilsin, yeme-içme hizmeti veren işletmelerin “toplu yeme-içme hizmeti bedeli (300 kişi, kişi başı 300 TL=90.000 TL+ KDV” şeklinde fatura düzenlemeleri halinde, mevzuata bir aykırılık olmayacağını düşünüyorum.

Hintli, İranlı, Katarlı zenginlerin düğün için ülkemizi tercih ettikleri ve yabancılara milyon dolarlık konut ve işyeri satışında Katma Değer Vergisi alınmayan ülkemizde; düğünde yenilen yemeğin Katma Değer Vergisi %8 mi yoksa %18 mi tartışmaları yapmak, kara mizah örneği olsa gerek.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 25.04.2022)

GÜNDEM