BASINDAN YAZILAR
Kolay İşverenlikte Kritik Noktalar - MuhasebeTR

Kolay İşverenlikte Kritik Noktalar

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süreyle istihdam edilen sigortalılar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalıların SGK bildirimleri 1/5/2021 tarihinden itibaren “Kolay İşverenlik” uygulaması vasıtasıyla yürütülmektedir. Ancak gerek ev hizmetlisi çalıştıran kişilerin gerekse apartman/site yönetimlerinin bu uygulamanın kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle kimi zaman veri girişlerini süresi içinde yapmayarak cezalı duruma düştükleri veya primlerini teşviksiz olarak ve gecikme zammıyla ödemek durumunda kaldıkları görülmektedir.

İlk defa ev hizmetlisi veya apartman görevlisi çalıştıracak kişilerce işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesinin gönderilmesinin ve ilgili sosyal güvenlik merkezince tescil işlemlerinin yapılmasının ardından yapılacak ilk işlem, e-Bildirge şifresinin e-Devlet uygulaması üzerinden onaylanmasıdır.

Sonrasında sigortalının ay içindeki prim gün sayısı, brüt ücreti, 30 günden az çalışacaksa eksik gün sayısı ve nedeni, ayrıca yararlanılacak prim teşvikine ilişkin kanun numarasının seçimi Kolay İşverenlik uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

Sigortalının prim gün sayısının ve prime esas kazancının çalışmaya başladığı ayın sonuna kadar, eksik gün sayısı ve nedeni ile teşvik kanun numarasının seçiminin ise sigortalının çalışmaya başladığı tarihi izleyen ayın 14’üne kadar girilmesi gerekmekle birlikte, sisteme girilecek tüm bilgilerin sigortalının çalışmaya başladığı ayın sonuna kadar girilmesi yerinde olacaktır.

e-Bildirge şifresi onaylanmış ise bilgiler işveren tarafından girilmese bile sistem otomatik tahakkuk yapar.

e-Bildirge şifresinin e-Devlet üzerinden onaylanmış olması halinde, sigortalının prim günü, kazancı ve diğer bilgileri Kolay İşverenlik uygulamasına girilmemiş olsa bile sigortalının işe başladığı tarihten aynı ayın sonuna kadar geçen gün sayısı ve bu gün sayısına isabet günlük brüt asgari ücret üzerinden prim tahakkuk işlemleri sistem tarafından otomatik olarak, ancak herhangi bir teşvik indirimi uygulanmaksızın gerçekleştirilmektedir.

Takip eden aylarda ise prim tahakkuk ve SGK hizmeti yine sistem tarafından 30 gün üzerinden ve teşviksiz olarak otomatik oluşturulmaktadır. Bu işlem sigortalının prim gün sayısı ve kazancı ile diğer bilgilerinin e-Bildirge kullanıcısı tarafından Kolay İşverenlik uygulamasına girileceği vakte kadar aynı şekilde devam etmektedir. Haliyle, bu bilgiler Kolay İşverenlik uygulamasına girilinceye kadar prim teşviklerinden yararlanılamayacağı gibi sigortalının ay içindeki prim gün sayısı 30 günden az bile olsa prim tahakkuk işlemleri 30 günlük asgari ücret üzerinden hesaplanacağından, gerekli bilgilerin bir an evvel girilmesi önem taşımaktadır.

e-Bildirge şifresi onaylanmamış ise tahakkuk ve hizmet kaydı oluşmaz.

Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Bildirge şifresi e-Devlet üzerinden onaylanmamışsa sigortalının SGK hizmeti ve prim tahakkuku oluşturulamamaktadır. Dolayısıyla e-Bildirge şifresi onaylanmadığı takdirde, süresi dışında yapılacak SGK bildirimleri nedeniyle idari para cezasına maruz kalınacağı gibi, primlerin de teşviksiz olarak ve gecikme zammıyla birlikte ödenmesi durumuyla karşılaşılabilecektir.

Takip eden ayın 21’i ila 26’sı arasında hataları telafi etmek mümkün.

Kolay İşverenlik uygulaması üzerinden gerçekleştirilen veri girişleri sonrasında sigortalıların prim tahakkukları, takip eden ayın 15’inden itibaren banka ekranlarına yansıtılmaktadır.

Bu manada takip eden ayın 15’inden sonra banka ekranlarında yapılacak kontrollerde prim borcunun tahakkuk etmediğinin anlaşılması halinde e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden asıl bildirge düzenlenmesi halinde hizmet ve prim tahakkuk işlemi, teşvikli olarak gerçekleştirilebilecektir.

Sigortalının prim gün sayısının veya kazancının fazla girilmiş olduğunun ya da prim teşviklerinden yararlanılamadığının anlaşılması gibi durumlarda ise yine e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden bu defa iptal ve asıl/ek bildirge girilmesi gerekecektir.

Bu işlemler bildirgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın 21’i ila 26’sı arasında yapıldığı takdirde, hem prim teşviklerinden yararlanılabilecek, hem de bildirgeler cezasız olarak işleme alınacaktır. Takip eden ayın 26’sı geçirildiği takdirde ise prim belgelerinin e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden bu defa geriye yönelik olarak düzenlenmesi gerekecektir ki, bu durumda hem idari para cezasına maruz kalınacak, hem prim teşviklerinden yararlanılamayacak, hem de ödeme süresi geçmiş ise primlerin gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecektir.

RAPOR ÖNCESİ 90 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT!

Doğum öncesi istirahat raporunu aldığı tarihte 90 günü bulunmayan çalışanımız adına, doğumun gerçekleştiği tarihe kadar sigorta günü bildirdiğimizde 90 günü tamamlarsa rapor parası alabilir mi? Kasım K.

2016/21 sayılı SGK Genelgesine göre, doğum öncesi istirahate ayrıldığı tarihte geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için 90 prim günü bulunmayan sigortalının, doğum öncesi istirahate ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih arasındaki prim günleri eksiksiz bildirilmiş olsa da geçici iş göremezlik ödeneği verilecek süre ile sigorta primi bildirilmiş süre çakışamayacağından, bu süre zarfında bildirilmiş prim günleri 90 günün hesabında dikkate alınmamaktadır.

Haliyle 90 prim günü şartının her halükarda doğum öncesi istirahat raporunun alındığı tarihten önce sağlanmış olması gerekiyor.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 22.04.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM