BASINDAN YAZILAR
2008 Sonrası İşe Girenlerin Kıdem Tazminatı - MuhasebeTR

2008 Sonrası İşe Girenlerin Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı konusunda çok soru aldığımız konulardan biri de 2008 sonrası işe giren işçilerin kamuoyunda 15 yıl 3600 gün olarak adlandırılan yaş bekleyenlerin kıdem tazminatı konusudur.

01.05.2008 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olan kişiler için, kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü şartlarını sağlayarak, yaş hariç emeklilik şartlarını sağlamakta ve kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

Sigorta başlangıcı;

-01.05.2008-31.12.2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4600 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2009 yılı olanlar için 4700 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2010 olanlar için 4800 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2011 olanlar için 4900 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2012 olanlar için 5000 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2013 olanlar için 5100 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2014 olanlar için 5200 prim günü,

-Sigorta başlangıcı 2015 olanlar için 5300 prim günü,

'Sigorta başlangıcı 2016 olanlar için 5400 prim günü, sigortalıların yaş hariç emeklilik şartlarını sağladığı koşulları ifade etmektedir.

İşçi SGK tarafından almış olduğu yazıya istinaden kıdem tazminatına hak kazanması için öncelikle işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması kıdem tazminatının oluşması için doğal şartlardan biridir.

Bir yıllık sürenin başlangıcı ise, işçinin işverene ait işyerinde fiili olarak çalışmaya başladığı tarih olup kanuna göre, işçinin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı ise son, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır.

İşçinin kıdem tazminatı hesabında ücrete ilaveten işçiye ödenen para ve para ile ölçülebilir ayni ve nakdi süreklilik arz eden tüm menfaatler dikkate alınır.

Kıdem tazminatı için, her yıl için otuz günlük ücret üzerinden ödenirken bir yıla ulaşmayan ay ve günler için kıstelyevm usulü hesaplama gidilmektedir.

Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu da konu hakkında yayınlamış olduğu 01.02.2022 tarih ve 39452619 esas sayılı yazı ile birlikte ilk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için de artık emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması nedeniyle kıdem tazminatına esas yazı düzenlenebileceği hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezleri bilgilendirilmiştir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 12.04.2022)

GÜNDEM