BASINDAN YAZILAR
Çalışma Şartlarının Değişmesi İşçiyi Etkiler Mi? - MuhasebeTR

Çalışma Şartlarının Değişmesi İşçiyi Etkiler Mi?

İŞYERİNİN başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçi tazminat kazanır mı?
İşin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde belirlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam olur mu? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi gerekiyor? Tekrar işe başlayıp normal prim günümü doldurabilir miyim? R.K.
İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden söz konusu düzenlemeyi gerekçe göstererek ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Tekrar çalışmaya başlamanızda sakınca yok.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 12.04.2022)

GÜNDEM