BASINDAN YAZILAR
3.600 Ek Göstergeye Bağlı İkramiye Farkı - MuhasebeTR

3.600 Ek Göstergeye Bağlı İkramiye Farkı

1 Mart 2022 tarihinde 65 yaştan re'sen emekli oldum. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3.600 ek gösterge ikramiyesinden yararlanır mıyım?
Muzaffer G.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelirse, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle hesaplanacak ikramiye farkı ödenir. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı taktirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

Bu bağlamda, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3.600 ek gösterge, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildiğiniz 1 Mart 2022 tarihini takip eden ilk mali yılın birinci ayında, emekli ikramiyesi hesaplanmasında esas alınan katsayılar dışındaki bir unsurda artış olarak ortaya çıkıyor. Buna göre de, 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak katsayılar ile 3.600 ek gösterge esas alınarak hesaplanacak ikramiye farkı tarafınıza ödenecektir.

Bayram ikramiyesi sadece bir aylık veya gelir için ödenir

1999 yılında emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi çalışırken geçirmiş olduğum iş kazası sonucu 2007 yılından beri sürekli işgöremezlik maaşı almaktayım. Bayram ikramiyesi de almam gerekir gibi bir yazı okudum, doğru mudur? Haydar Y.

Yasada, geçirmiş olduğu iş kazasından dolayı iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenmesi öngörüldüğü doğru.

Ancak aynı yasal düzenlemede bir de “Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır” hükmü yer alıyor. Bu hüküm gereği de hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de vefat eden eşinden dul aylığı alanlara, en fazla ödemeye imkan veren kendi emekli aylığı dosyaları üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor.

Siz de biri normal emekli aylığınız, diğeri sürekli iş göremezlik geliri olmak üzere iki ayrı dosyadan gelir ve aylık alıyorsunuz. Emekli aylığınıza ilişkin dosya yüzde 100, sürekli iş göremezliği gelirinize ilişkin dosya ise iş göremezlik dereceniz oranında ödeme imkanı veriyor. Emekli aylığı dosyanız daha fazla ödemeye imkan verdiğinden, bayram ikramiyeniz emeklilik dosyanız üzerinden tam olarak ödeniyor. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri dosyanız üzerinden bayram ikramiyesi alma hakkınız bulunmuyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 12.04.2022)

GÜNDEM