BASINDAN YAZILAR
Sigorta Yaptır Daha Az Vergi Öde - MuhasebeTR

Sigorta Yaptır Daha Az Vergi Öde

Gerek ücret geliri elde edenler gerekse kira geliri elde edenler, yaptırdıkları hayat ve konut sigortalarını vergilerinden düşebiliyor. Böylece matrahtan indirilen gelirler vergi kazancını sağlıyor..

GORTA sektörü son yıllarda önemli şekilde büyürken, günümüz gereklerine uygun ürün ve hizmet çeşitlerini de artırdı. Satın aldığımız sigorta poliçeleri ve ödediğimiz primler bize farklı alanlarda da avantaj sağlıyor.
Bu alanların başında da vergi geliyor. Prim ödemelerimiz özellikle gelir vergisinden indirilerek büyük avantaj sağlıyor. Gerek ücret gerekse kira geliri elde edenler hayat ve sağlık sigortalarıyla birlikte konutları için yaptırdıkları sigortaları vergi matrahlarından düşebiliyor. Bu da onlara daha az vergi ödeme avantajı getiriyor.

MEVZUAT NASIL?
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63'üncü maddesinde ücret geliri elde edenlerin yapacakları indirimler sıralanırken "ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler" ifadesi ile sigorta giderlerinin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınıyor.
Burada indirim konusu yapılacak primler toplamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı da belirtiliyor. Yine 89'uncu maddede de benzer hükümler bulunuyor. Buna göre, asgari ücretin yıllık tutarını aşmadan gelirin yüzde 15'i kadar indirim mümkün olmakta. Burada 2022 yılı için yıllık brüt asgari ücret miktarı ise 60 bin 48 lira olarak belirlendi.
Sistemde serbest meslek sahipleri açısından da önemli bir vergi avantajı oluşuyor. Serbest meslek sahipleri de kendisi, eşi ve küçük çocuklarının hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabiliyor. Serbest meslek sahipleri ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer şahıs sigortası poliçeleri için ise ödediği primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabiliyor.

KONUTTA İNDİRİM
Kira geliri elde edenler açısından da gerçek gider yöntemi ile yapılacak beyannamelerde konut için yapılan sigorta giderleri indirim konusu yapılabiliyor..

(Kaynak: Faruk Erdem / Ahaber | 08.04.2022)

GÜNDEM