BASINDAN YAZILAR
KDV Oranlarında Kapsamlı Değişiklik - MuhasebeTR

KDV Oranlarında Kapsamlı Değişiklik

Katma değer vergisi oranlarında birçok mal ve hizmet için kapsamlı değişiklik yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
 
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 
Kararda özellikle sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek bezi ve hijyenik ped vb. temizlik ürünlerinin katma değer vergisi oranının yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesini en geniş kapsamı ilgilendiren değişiklik diye değerlendiriyoruz. Uygulamada vb. denilmek suretiyle kapsamın yaygın kullanımı olan diş fırçası, diş macunu, diş iplikleri, tıraş sabunları gibi genel kullanımların tümünü kapsayacağını değerlendiriyoruz.
 
ARSA, ARAZİ VE KONUT TESLİMLERİ
 
Karar ile arsa ve arazi teslimlerindeki katma değer vergisi oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi de yine son zamanlarda iyice tıkanmaya başlayan inşaat sektörü için bir nefes olarak değerlendirilebilir. KDV oranlarında en anlamlı değişikliklerden biri de konutlara ilişkin uygulamanın yeniden düzenlenmesi oldu. Yeni düzenlemeyle ilk defa aynı konut için birden fazla KDV uygulanabilecek. Böylece konutların metrekare büyüklüklerine göre matrahın belli bir bölümüne yüzde 8, kalan bölümünü de yüzde 18 katma değer vergisi oranı uygulanması sağlanıyor. Zaten net alan ve 150 metrekare ölçüsü çok eski yıllardan bu yana geliyor. Net alanın tanımı da artık iyice oturmuş durumda. Yeni düzenlemedeki en önemli değişiklik, son 8-10 yıldır uygulanan büyükşehir ve konutun bulunduğu arsa metrekare değerleri gibi karışık uygulamaların artık sonlanmış olmasıdır. Burada kentsel dönüşüm alanları ve afet bölgelerinde üretilen konutların 150 metrekareye kadar olan kısımları için yüzde 1’lik oran uygulanacak.
 
1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ve iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında üretilen konutlar bakımından değişiklik öncesi hükümler uygulanır denilmekle herhangi bir hak kaybı ve fizibilite farkı ortaya çıkmasının engellenmesinin amaçlandığını değerlendiriyoruz.
 
TÜM LOKANTALAR
 
Yeni düzenleme ile yıldız sayısına bakılmaksızın tüm restoranlarda verilen yemeklerde alkollü içecekler hariç kısım için KDV oranının yüzde 8 olarak belirlenmesi sağlandı. Böylece özellikle turistik otellerdeki her şey dahil ve yemek ayrı ücretlendirilen durumlardaki farklılıklar da giderilmiş olacak.
 
DEĞERLENDİRME
 
Yeni düzenleme büyükşehir ayrımını ve arsa metrekaresine göre farklılıkların ve karışıklıkların ortadan kaldırması suretiyle sistemi basitleştirmesi bakımından bizce çok yerinde oldu. Üstelik aynı konutun metrekare büyüklüğüne göre birden fazla KDV oranına tabi olması suretiyle de inşaatlar sırasında bazı dairelerin KDV nedeniyle iki ayrı daire olarak ruhsatlanması ve iskan alındıktan sonra tek daire haline getirilmesi gibi gereksiz ve israfa neden olan durumların da tamamen ortadan kalkmasını sağlamış olacak. İnşaat sektörü bakımından yüzde 18 KDV oranı zaten bir hayli yüksek olduğundan burada vergiden kaçınmak için kimi yasal kimi hileli birçok yola başvurulması durumu önemli ölçüde  ortadan kalkmış olacak.
 
KDV oranlarındaki indirim, özellikle ve en güncel haliyle meskenlere ve tarımsal sulama abonelerine yapılan elektrik teslimlerinde olduğu gibi farklı olması bu işin imalat veya alım satımını yapanlar bakımından önemli finansal yükler doğurabiliyor. Mevzuatımızda buna ilişkin iade imkanı bulunmakla birlikte, iadenin yıllık yapılması gibi nedenlerle, büyük hacimlerde bu finansal yük daha da ağırlaşıyor. Bu tür işlerde aylık iade ve grup şirketlerin KDV başta vergi ödemelerine aylık mahsup yönteminin getirilmesi ile bütün bu mahzurlar da ortadan kaldırılmış olacak.

(Kaynak: Osman Arıoğlu / İto Haber | 04.04.2022)

GÜNDEM