BASINDAN YAZILAR
Yapılandırma İçin Haziran Bekleniyor… - MuhasebeTR

Yapılandırma İçin Haziran Bekleniyor…

İktidar milletvekilleri tarafından 25 Mart 2022 tarihinde “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis'e sunulmuştu. Kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeleri tamamlandı. Toplam 39 maddeden oluşan Kanun teklifinin 30'uncu ve 34'üncü maddeleri metinden çıkartıldı. Yeni bir madde eklenerek teklif, komisyonda kabul edildi. Teklif metni, Meclis'teki görüşmelerin ve kabulün ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak, Resmî Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.

Köşemde 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı ihlal edenler yeni bir hak istiyor” başlıklı yazımı okumuştunuz.

Bugün sizlere; kanunlaşma aşamasında olan kanun teklifinde yer alan ”Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık” hükümlerinin uygulanabilmesi ve Şubat 2022 sonu itibarıyla tahsil edilemeyen “Vergi Borçları” rakamlarından hareketle, neden en geç Haziran 2022'de kapsamlı bir yapılandırma kanunu beklediğimi açıklamaya çalışacağım.

HEM YAPILANDIRILAN HEM DE CARİ DÖNEMDE OLUŞAN BORÇ ÖDENEMEDİ

İktidar, pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle kesinleşmiş vergi borçlarını ödeyemeyenler ile ilgili olarak, Kasım 2020'de 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nu çıkarmıştı. Bu kanun kapsamında; vergi ve sigortaya olan borçlardan 31.08.2020 tarihi öncesine ait olanlar yapılandırılmış olup, 28.02.2022 tarihine kadar vergi daireleri tarafından 24 milyar 477 milyon 694 bin 788 TL'lik tahsilat gerçekleştirildi.

7256 sayılı kanun, pandeminin henüz bitmemiş olması ve ekonomik göstergelerin daha da bozulmaya başlaması ile birlikte başarılı olamadı. Bu kez, Haziran 2021'de 7326 sayılı kanun çıkartıldı. Bu kanunda hem 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmemiş borçların yapılandırılması hem de matrah artırımı, stok, kasa, ortaklar cari hesabının düzeltilmesi ve feragat yoluyla ihtilaflı dosyaların temizlenmesine ilişkin düzenlenmeler getirildi. 7326 sayılı Kanun kapsamında 28.02.2022 tarihine kadar vergi daireleri tarafından tahsil edilen gelirlerin toplamı 59 milyar 905 milyon 761 bin 783 TL oldu.

7326 sayılı Kanun'un kapsadığı 30.04.2021 tarihi itibarıyla devletin tahsil edemediği vergi gelirleri toplamı 282 milyar 614 milyon 629 TL iken, bu tutar 28.02.2022 tarihi itibarıyla 369 milyar 237 milyon 249 bin TL'ye çıktı. Yani yapılandırma kapsamında yapılan tahsilatlara rağmen; 10 ayda devletin tahsil edemediği vergi alacağı tutarı 86 milyar 622 milyon 620 bin TL arttı.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN, DAVALARDAN FERAGAT VE ÖDEME ZORUNLULUĞU VAR

Yasalaşma yolunda hızla ilerleyen kanun teklifinin 4'üncü maddesi ile Vergi Usul Kanunu'nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359'uncu maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, etkin pişmanlık hükümlerinden soruşturma ve kovuşturma aşamasında da yararlanılmasına olanak sağlanıyor.

Bu durumda, VUK 359'uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında ve kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.

Yine haklarında VUK 359 kapsamında hüküm verilmiş olup da; dosyası infaz aşamasında olanlar tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Hazine'ye ödemeleri halinde, soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabileceklerdir.

Bu ceza indirimlerinden faydalanabilmek için; Vergi Mahkemesi'nde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Feragat ve yapılandırma yolu ile ciddi tahsilat mümkün

İktidarın, Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi kapsamında ortaya çıkmış olan 420 bin ceza dava dosyası ve 1.5 milyon sanığın yargılandığı davalar ile ilgili eksiklikleri olsa da, bir çözüm sunmasının çok değerli olduğunun tespitini yapalım.

Yapılmakta olan yasal düzenlemeden yararlanacak olan kişilerin, davadan feragatlerini ve mevcut borçlarını uygun koşullarda yapılandırarak ödemeleri için; onlara ciddi bir seçenek sunmak, uygulamanın başarısı ve tahsilat için zorunluluktur.

Ben, en geç Haziran sonuna kadar 7326 sayılı Kanunu ihlal edenlere (matrah artırımı hükümlerini ihlal edenler dahil), vadesi 30 Nisan 2022 tarihine kadar olup ödenmemiş amme alacakları için hem yapılandırma hem de vergi davalarından feragat yolu ile vazgeçip, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenleri kapsamına alacak yeni bir yasal düzenleme bekliyorum. Paraları hazırlamaya başlayın…

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 04.04.2022)

GÜNDEM