BASINDAN YAZILAR
Refakat izni geliyor / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Refakat izni geliyor / Erdal Aydın

* Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi sağlanacak.

* 657 sayılı Kanunun Ek 31. maddesinde öngörülen ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmasının sağlanması öngörülecek.

* Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanmasının sağlanması hususunda bir genelge yayımlanacak.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 02.09.2008)

GÜNDEM