BASINDAN YAZILAR
Hazine’ye Ait Orman ve Tarım Arazilerini Satmak Çözüm Değil! - MuhasebeTR

Hazine’ye Ait Orman ve Tarım Arazilerini Satmak Çözüm Değil!

İktidar Milletvekilleri, 25 Mart 2022 tarihinde “Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Meclis'e sundular. Bu yazımda, yasa teklifinde yer alan Hazine'ye ait tarım ve orman arazilerinin işgalcilerine satışı için başlatılacak olan yeni süreci dikkatinize sunacağım.

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların da yer aldığı “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26 Nisan 2012 tarihinde ve 28275 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu Kanun kapsamında; hiç başvuru yapmayanların başvuru süresi 07.09.2017 tarihinde, başvurusu olup da satış bedelini ödemeyenler ve sözleşme yaptığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere sağlanan haklar için başvuru süresi ise 30.11.2018 tarihinde sona ermişti. Daha sonra, 10.07.2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 6292 sayılı Kanun'a Geçici Madde 9 eklenerek 2/B taşınmazlarına ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 16.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ 31.12.2022'DE SONA ERECEK…

Yasa teklifi ile daha önce kullanıcılarına/işgalcilerine doğrudan satın alma hakkı verilen; Hazine adına orman dışına çıkarılan yerler ve Hazineye ait tarım arazileri ile üzerinde 31.12.2017 tarihinden önce inşa edilmiş yapı olup da imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış bulunan Hazine taşınmazları hakkında;

– Daha önce satın alma başvurusunda bulunmayan kullanıcılara 31.12.2022 tarihine kadar başvuru hakkı,

– Başvuruda bulunup da kendisine yapılan tebligatta belirtilen bedeli ödemeyenlere 31.12.2022 tarihine kadar ödeme süresi,

– Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 31.12.2022 tarihine kadar ödeme süresi tanınacaktır.

Ayrıca, daha önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda bulunmayan, satış bedelinin tamamının ya da %50'sinin peşin ödenmesi halinde; satış bedelinden indirim uygulanması imkânı getirilerek, peşin ödemenin cazip hale getirilmesi ve böylece satış bedellerinin hızlı tahsilatının sağlanması hedeflenmektedir.

HANGİ TAŞINMAZLAR SATILABİLECEK?

Yasa teklifinin 32. maddesi ile; üzerinde yerleşim yeri olduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

Yasa teklifinin 13. maddesi ile; 3194 sayılı Kanun'un Geçici 16'ıncı maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31.12.2022 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20, yarısının peşin ödenmesi halinde %10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelini en az %10'u peşin ödenecek olup, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarların Kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

Yasa teklifinin 15. maddesi ile; Hazine taşınmazlarının satışında, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20, yarısının peşin ödenmesi halinde %10 indirim uygulanma imkânı getiriliyor.

HAZİNE TAŞINMAZLARINI İŞGALCİYE SATIP ÖDÜLLENDİRMEK YERİNE, SANAYİCİYE BEDELSİZ TAHSİS ETMEK GEREKİR…

Son yıllarda Hazine'ye ait taşınmazların hızlı bir şekilde satışına tanıklık etmekteyiz. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda; 2022 yılında bu tür satışlardan 3.351.575.000 TL gelir sağlama hedefi, 2023 yılında 3.592.298.000 TL gelir hedefi ve 2024 yılında da 3.833.359.000 TL gelir hedefi konulmuştur. Yani iktidar 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 10.777.234.000 TL gelir bekliyor. Bu satışlara ilave olarak, yasa teklifi ile yeni bir hamle yapılıyor. İşgal edilmiş olan tarım arazilerinin ve orman arazilerinin ihaleye çıkarılmadan kullanıcılarına / işgalcilerine doğrudan satışına imkân vererek, satışını kolaylaştırmak, cazip hale getirmek ve bu suretle bütçeye yeni kaynak yaratmak hedefleniyor. Hazine'ye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirler genel bütçe gelirlerinin %1'ine bile ulaşmıyor. Yılda 3-4 milyar TL gelir ile Türkiye'nin herhangi bir sorununa çözüm üretmek mümkün değil. Sadece bütçe açığını, elde edilen rakam kadar eksik gösterme imkânı sağlıyor. Yapılması gereken; Hazine'ye ait arsa ve arazilerin sanayicilere bedelsiz tahsis edilerek, buralarda üretim tesisleri kurulmasını, istihdam ve üretimin artırılmasını teşvik etmek olmalıdır. Buralarda kurulan üretim tesisleri ile milli gelire ve istihdam piyasasına ciddi katkılar olacak ve ülke kazanacak.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 01.04.2022)

GÜNDEM