BASINDAN YAZILAR
Toplu görüşmede Kamu çalışanlarının kabul edilen talepleri / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Toplu görüşmede Kamu çalışanlarının kabul edilen talepleri / Erdal Aydın

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu başkanlığında Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendika ve konfederasyonlar arasında gerçekleştirilen 2008 yılı toplu görüşmelerinde taraflar arasında çeşitli konularda mutabakata varıldı. Mutabakata varılan konuların şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm kamu çalışanları tarafından bilinmesi amacıyla mutabakat metninin önemli kısımlarının ayrıntılarını siz okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Ayrıntıya girmeden önce önemli bir açıklamada da bulunmak istiyorum. 2008 Toplu görüşmeleri ile 2005 yılında sağlanan uzlaşmadan sonra toplu görüşme tarihinde ikinci kez uzlaşma sağlanmış oldu. Kamu çalışanlarının önemli kazanımlar elde ettiği bu toplu görüşmede taraflar arasında mutabakata varılan bazı önemli konu başlıkları şöyle

Toplantılar sonucu...
1) Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine 2009 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 4 ve ikinci altı aylık döneminde ise yüzde 4,5 oranında zam yapılması.
2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4. maddesine göre ödenmekte olan 5 YTL sendika ödeneğinin, gerekli yasal düzenleme yapılmak suretiyle "toplu görüşme primi" adıyla 2009 başından itibaren (10 YTL) olarak ödenmesi,
3) Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1/7/2009, 2. altı ay için ise 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aylıklara enflasyon farkı yansıtılacak.

Ayrıca taraflar;
a) Halen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre ödenmekte olan 'Ek ödeme'nin, 'Eşit işe eşit ücret' prensibine uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar kademeli bir şekilde artırılması.
b) Prensip olarak kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans esasına dayalı bir çalışma düzeninin yerleştirilmesi ve sosyal diyalogun geliştirilmesi.
c) Her yıl toplu görüşme sürecinde en başarılı üç kamu kurum ve kuruluşu ile üç kamu çalışanının belirlenerek ödüllendirilmesi, konusunda da mutabakata varıldı.

Bazı yenilikler...
* Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla kurumlara tanınan takdir yetkisi kaldırılacak.
* Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması konusunda düzenleme yapılacak.
* Disiplin cezalarında tanınan savunma süresi, ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılması sağlanacak.

İl dışına izinsiz çıkmak
* Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilecek.
* Uyarma ve kınama cezalarına itirazlar disiplin kuruluna yapılması sağlanacak.

Doğum izni artıyor
* Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresi 5 güne çıkartılacak. 1. derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilecek.
* Devlet Personel Başkanlığında "Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı" kurulacak 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içinde kullanabilmelerini sağlamaya yönelik genelge yayımlanacak, faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması için genelge yayımlanacak.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 02.09.2008)

GÜNDEM