BASINDAN YAZILAR
VUK 359 Mağdurlarına Müjde - MuhasebeTR

VUK 359 Mağdurlarına Müjde

İktidar Milletvekilleri, 25 Mart 2022 Cuma günü “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini” Meclis'e sundular. Teklif, 39 maddeden oluşuyor ve çok önemli değişiklikler içeriyor.

Bu yazımda, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 359. maddesi ile ilgili teklifte yer alan değişiklikleri dikkatinize sunacağım.

Bir ülke düşünün; 1 milyona yakın Kurumlar Vergisi mükellefi ve 2 milyon 200 bin gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi var. Üç milyon 200 bin vergi mükellefi olan ülkede, bugün itibarıyla “sahte belge düzenleme ve kullanma” fiili nedeniyle Asliye Ceza Mahkemelerinde 420.000 dava var. Sanık sayısı ise, sıkı durun, 1 milyon 500 bin kişi. Bu işte bir terslik olduğu açık değil mi?

CEZALARDA ÜST SINIR YÜKSELTİLİYOR

Vergi Usul Kanunu'nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Bu maddede belirtilen hapis cezalarının üst sınırı artırılıyor. (a) bendinde yer alan “18 aydan 3 yıla kadar” ibaresi “18 aydan 5 yıla kadar” şeklinde değiştiriliyor. (b) ve (ç) fıkralarında yer alan “3 yıldan 5 yıla kadar” ibareleri “3 yıldan 8 yıla kadar”, (c) fıkrasında yer alan “2 yıldan 5 yıla kadar” ibaresi “2 yıldan 8 yıla kadar” şeklinde değiştirildi.

Şu ana kadar oluşan dosyalara çözüm getirilirken, bundan sonrasına ilişkin olarak caydırıcı olmak adına cezaların üst sınırlarının artırılması hedefleniyor.

ETKİN PİŞMANLIK

VUK 359. madde kapsamındaki suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık düzenlemesi getiriliyor. Tarh edilen verginin hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammı;

1- Soruşturma aşamasında ödenmesi halinde, fail hakkında verilecek hapis cezası yarı oranında,

2- Kovuşturma aşamasında hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde, üçte bir oranında indirim yapılacak.

Etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için; vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması ve başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekiyor.

Zincirleme suç hükümleri uygulanacak

Birden fazla yılda aynı suçu işleyenlere; ayrı ayrı her yıl için değil, tek bir yıldan ceza verilecek. Farklı takvim yıllarında işlenen vergi kaçakçılığı suçları olan sahte fatura düzenleme ve kullanma fiili için Türk Ceza Kanunu'nun zincirleme suç hükümleri uygulanacak (TCK 43. madde). Bu şekilde birden fazla yılda vergi kaçakçılığı fiili işlense de tek bir cezaya hükmedilecek. İşlenen suçun birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde “aynı suç işleme kararının icrası kapsamında“ işlendiğine mahkemenin kanaat getirmesi halinde, ancak “zincirleme suç” hükümlerinin uygulanabileceğinin altını çizelim. Bu düzenleme ile 25 yılı bulan ağır ve orantısız cezalar önlenmiş olacak.

HAPİSE GİRMEMEK İÇİN, BİR YILLIK ÖDEME SÜRESİ TANINIYOR

Bu değişiklik; sadece incelemeleri, soruşturmaları, ceza davaları devam eden kişileri değil, hapis cezası almış binlerce kişiyi de etkiliyor. Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar; kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde vergi, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile vergi cezalarının yarısını ödemeleri koşulu ile soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilirler. Bu durumda hapis cezaları yarıya indirilecek.

Matrah artırımında bulunulduğu için haklarında tarhiyat yapılmayan ya da vergi davası açıp davaları kazanan ve kararları kesinleşenlere, Asliye Ceza Mahkemeleri cezaları verirken yarı oranında indirim yapacaklardır.

DÜZELTİLMESİ GEREKENLER…

Toplumsal bir sorun haline dönüşen “VUK 359 “mağdurlarının sorunlarının çözümü için uzun bir bekleyişten sonra, böyle bir yasa teklifinin ortaya çıkmasını çok olumlu bulduğumu ifade etmeliyim. Ortaya çıkan teklif metninde, birçok soruna da neden olabilecek çelişkili düzenlemeler mevcut. Bunları biz ortaya koyalım, belki Komisyon ve TBMM'de çözülür.

– Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen sahte belge düzenleyenlere, kullanıcılara göre büyük avantaj sağlanıyor. Ülkemizde, sahte belge düzenleyenlere %2 komisyon geliri üzerinden gelir ya da kurumlar vergisi ve bu gelirin üzerinden KDV tarhiyatı yapıldığı için, kullanıcılara göre daha düşük rakamlarla sorunlarını çözecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi'ne ilişkin düzenlediği genel tebliğlerde ortaya koyduğu düzenlemeleri inkâr eden bir sonuç
ortaya çıkıyor.

– Hüküm giymiş olanlara ödeme için 1 yıl değil, 36 ay süre tanınmalıdır.

– Kaçakçılık suçları nedeniyle ceza; Hazine'yi zarara uğratmaktan değil, kamu düzenini bozmaktan verilmektedir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için, mükellefleri dava açmamaya ve açılmış olan davalardan feragata zorlamak; ceza tehdidi ile kanunlara aykırı vergi ve cezayı tahsil etme niyeti olarak yorumlanabilir ve durumdan vazife çıkaranlar olabilir. Dava açmama konusundaki ısrardan vazgeçmekte yarar var.

Yazımı 7326 sayılı Kanun'dan faydalandığı halde, ödeme şartlarını ihlal edenlere bir müjde vererek noktalayayım. Çok yakın bir zamanda, sizlere bir hak daha tanınacak. Paraları hazırlamaya başlayın…

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 28.03.2022)

GÜNDEM